libcat.bas-net.by ЦНБ НАН Беларусі. База даных "Экалогія і прыродакарыстанне ў Беларусі"
заказы   | гісторыя   | дапамога Русский  
Па слоўніках Базавы Пашыраны Нумары/Індэксы Булеўскі Новыя паступленні  
Вылучыць слоўнік: Аўтары
Тэматычныя рубрыкі
Запатрабаванне на пошук:
Усячэнне праз "?" (акрамя алфавітнага пошуку)
Рэжым пошуку:
Запісаў на старонку:

Вылучыць слоўнік, задаць рэжым пошуку і азначыць запатрабаванне.

Пошукавы тэкст уводзіцца поўнасцю або яго пачатковая частка. Дазваляецца ўсячэнне справа (сімвал "?").

Пошук не адчувальны да рэгістра сімвалаў (малыя або вялікія літары).

Для больш дакладнай ідэнтыфікацыі пры пошуку па імя асобы можна выкарыстоўвайць ініцыялы або ўводзіць імя [імя па бацьку] поўнасцю. Напрыклад: Іваноў І. П. , Іваноў Іван , Іваноў Іван Пятровіч .

 Глядзіце таксама больш падрабязную інфармацыю: Пошук па слоўніках - Рэгістрація - Заказы - Гісторыя 


Пошукавая сістэма распрацавана АIПI НАН Беларусi