СТАРОНКІ ДАПАМОГІ
  Каб вярнуцца ў пошук, трэба націснусь на кнопку [Back/Назад] вашага браўзера

ПОШУК:
 
- Базавы пошук
- Пашыраны пошук
- Пошук па нумарах
- Булеўскі пошук
- Аўтарытэтныя запісы
- Пошук па слоўніках
- Новыя паступленні
- Гісторыя пошукаў

ПРАГЛЯД ВЫНІКАЎ:
 
- Кароткі спіс
- Поўнае апісанне
- Слоўнікі

ЗАКАЗ ЛІТАРАТУРЫ:
 
- Рэгістрацыя
- Патрабаванні

ПОШУКОВЫЯ ІНДЭКСЫ. КАРОТКАЕ АПІСАННЕ.

Ніжэй прыведзена кароткае апісанне даступных для пошуку індэксаў з указаннем палёў BELMARC, на падставе якіх яны фармуюцца. Прычым, прыведзеныя нумары палёў распаўсюджваюцца як на самастойныя палі, так і на палі убудаваныя ў палі 4-га блока і поле 604. Пры пабудове індэксаў, якія складаюцца з некалькіх падпалёў, яны аб'ядноўваюцца праз прабел без выкарыстання знакаў пунктуацыі і дужак, прынятых пры вывадзе адпаведных палёў у бібліяграфічнае апісанне. Такім чынам, пры ўводзе пошукавага прадпісання знакі пунктуацыі і дужкі таксама варта апускаць.
Прыклады:
psn="Танк Максiм 1912-1995"
subj="Природные ресурсы Использование Экономическая эффективность"
Індэксы могуць быць стандартнымі (па ўсім значэнні поля / падполя) і тэкставымі (па асобных словах значэння). Коды тэкставых індэксаў пачынаюцца з літары 'w'. У Базавай і Пашыранай формах пошуку стандартны індэкс выкарыстоўваецца ў рэжыме пошуку 'З пачатку поля', а тэкставы індэкс ў рэжымах 'Фраза', 'Усе словы' і 'Любое са слоў'.
Імя ў меню Код індекса Вобласць пошука Палі/падпалі BELMARC
Імя асобы psn
wpsn
Імёны асобаў у палях, якія апісваюць прадметны змест дакумента або інтэлектуальную адказнасць за стварэнне дакумента (аўтар, складальнік, рэдактар, перакладчык і інш.) 70_ a b c d f
70_ a g c d f
600 a b c d f j x y z
600 a g c d f j x y z
Арганізацыя crn
wcrn
Назвы арганізацый (устаноў) у палях, якія апісваюць прадметны змест дакумента або інтэлектуальную адказнасць за яго стварэнне. 71_ a b c d e f g h
601 a b c d e f g h j x y z
Імя асобы/Арганізацыя name
wname
Імёны асобаў або назвы арганізацый у палях, якія апісваюць прадметны змест дакумента або інтэлектуальную адказнасць за яго стварэнне. 70_ a b c d f
70_ a g c d
71_ a b c d e f g h
Аўтар(толькі) author
wauthor
Імёны асобаў або назвы арганізацый у палях, якія апісваюць інтэлектуальную адказнасць за стварэнне дакумента, калі асоба / арганізацыя з'яўляецца аўтарам дакумента. 70_ a b c d f
70_ a g c d
71_ a b c d e f g h

в подполе $4 код "070" или отсутствует
Прадметная рубрыка subj
wsubj
Прадметныя рубрыкі, падрубрыкі або ключавыя словы ў палях, якія апісваюць змест дакумента 600-615 a ... j x y z
600-615 j
600-615 x
600-615 y
600-615 z
620 d a b c
Геаграфічная назва ghr
wghr
Прадметныя рубрыкі, у якіх геаграфічныя назвы з'яўляюцца адным з аб'ектаў разгляду ў дакуменце. 607 a j x y z
Загаловак title
wtitle
Загаловак (у тым ліку нумар і / або назва часткі) у палях, якія змяшчаюць загаловак дакумента, загаловак серыі або ўзаемазвязаныя загалоўкі. 200 a h i
225 a h i
5__ a h i
Загаловак (уключае рубрыкі) title6
wtitle6
Тое ж што іtitle, плюс прадметныя рубрыкі, якія ўтрымліваюць загаловак. 200 a h i
225 a h i
5__ a h i
605 a h i
Серыяльнае выданне ser
wser
Загаловак дакумента ў запісах, якія апісваюць серыяльныя выданні. Тое ж што і title, толькі ў пазіцыі 7 маркера ўстаноўлен код "s"
Уніфікаваны загаловак f500
wf500
Уніфікаваны загаловак дакумента. 500 a h i
Абагульняючы уніфікаваны загаловак f501
wf501
Абагульняючы уніфікаваны загаловак дакумента. 501 a h i
Паралельны загаловак f510
wf510
Паралельны загаловак дакумента на іншай мове або ў іншай графіцы. 510 a h i
200 d
Загаловак вокладкі f512
wf512
Загаловак, прыведзены на вокладцы дакумента, калі ён істотна адрозніваецца ад асноўнага загалоўка. 512 a h i
Загаловак на тытульным лісце f513
wf513
Загаловак, прыведзены на тытульным лісце дакумента, калі ён істотна адрозніваецца ад асноўнага загалоўка. 513 a h i
Загаловак на першай старонцы f514
wf514
Загаловак, прыведзены на першай старонцы дакумента, калі ён істотна адрозніваецца ад асноўнага загалоўка. 514 a h i
Загаловак на калантытуле f515
wf515
Загаловак, прыведзены ўверсе або ўнізе старонкі документа, калі ён істотна адрозніваецца ад асноўнага загалоўка. 515 a h i
Загаловак на спінцы f516
wf516
Загаловак, прыведзены на спінцы пераплёту дакумента, калі ён істотна адрозніваецца ад асноўнага загалоўка. 516 a h i
Іншыя варыянты загалоўка f517
wf517
Любы іншы варыянт загалоўка, не вызначаны ў палях 510-516. 517 a h i
Ранейшы загаловак f520
wf520
Ранейшы загаловак серыяльнага выдання. 520 a h i
Скарочаны загаловак f531
wf531
Скарочаная форма ключавога загалоўка серыяльнага выдання. 531 a h i
Пашыраны загаловак f532
wf532
Пашыраная форма загалоўка, калі асноўны або ключавы загаловак утрымліваюць ініцыялы, скарачэнні, лічбы і інш. 532 a h i
Міжнародны № stdi Стандартныя нумары, прысвоеныя дакументам, такія як ISSN, ISBN і інш. 01_ a
02_ b
040 a
071 a
225 x
ISBN isbn Міжнародны стандартны нумар кнігі. 010 a
ISSN issn Міжнародны стандартны нумар серыяльнага выдання. 011 a
225 x
ISMN ismn Міжнародны стандартны нумар музычнага твора. 013 a
№ в нац. бібліягр. nbn 020 b
№ дзярж. рэгістрацыі ldp Нумар, прысвоены дакументу нацыянальным бібліяграфічным агенцтвам. 021 b
№ публікацыі органа дзярж. улады gpn Нумар, прысвоены органам дзяржаўнай улады ўласнай публікацыі або матэрыялу, выдадзенаму ад яго імя. 022 b
Нумар НТД ntdn Нумар, прысвоены міжнароднаму, міждзяржаўнаму, дзяржаўнаму, галіноваму і г.д. стандарту, тэхнічным умовам, нарматыўнаму, навуковаму, неапублікаванаму або патэнтнаму дакументу. 029 b
Нумар заяўкі ptntn Нумар заяўкі патэнтнага дакумента. 039 b
Дата заяўкі ptntd Дата рэгістрацыі (падачы) заяўкі патэнтнага дакумента. 039 c
Ідэнтыфікатар запісу id Кантрольны нумар запісу, прысвоены агенцтвам, якое яго падрыхтавала. 001
Іншы сістэмны нумар oid Ідэнтыфікатар запісу, атрыманы з іншай сістэмы. 035 a
Нумар у БД БІТ-2000u idr Унутраны нумар прысвоены запісу ў БД БІТ-2000u.
Дата транзакцыі trns Дата і час апошняй апрацоўкі запісу. 005
Дата стварэння date Дата ўводу запіса ў файл. 100 a поз.0-7
ДДК ddc Індэкс, прысвоены дакументу згодна з Дзесятковай класіфікацыяй Дзьюі. 676 a
УДК udc Індэкс, прысвоены дакументу ў адпаведнасці з Універсальнай дзесятковай класіфікацыяй. 675 a
Класіф. індэксы (іншыя) lclc Індэксы класіфікацыйных сістэм, якiя не выкарыстоўваюцца ў міжнародным маштабе, але маюць шырока распаўсюджаныя друкаваныя табліцы. 686 a
ББК bbc Індэкс Бібліятэчна-бібліяграфічнай класіфікацыі. 686 a
у падполі $2 "rubbk"
ДРНТІ gasnti Класіфікацыйны індэкс Дзяржаўнага рубрыкатара навуковай і тэхнічнай інфармацыі. 686 a
у падполі $2 "rugasnti"
АКС oks Індэкс Агульнарасійскага класіфікатара стандартаў. 686 a
в подполе $2 "oks"
АКП okp Індэкс Агульнарасейскага класіфікатара прадукцыі. 686 a
у падполі $2 "okp"
АКП РБ okprb Індэкс Класіфікатара прадукцыі рэспублікі Беларусь. 686 a
у падполі $2 "okprb"
КДС kgs Індэкс класіфікатара Дзяржаўных стандартаў. 686 a
у падполі $2 "kgs"
МКС mks Індэкс Міжнароднага класіфікатара стандартаў. 686 a
у падполі $2 "mks"
АКСТУ okstu Індэкс Агульнасаюзнага класіфікатара стандартаў і тэхнічных умоў. 686 a
у падполі $2 "okstu"
Шыфр спецыяльнасці (Беларусь) nsnrrb Шыфр Наменклатуры спецыяльнасцей навуковых работнікаў Рэспублікі Беларусь для дысертацый і аўтарэфератаў дысертацый. 686 a
в подполе $2 "nsnrrb"
Шыфр спецыяльнасці (Расія) oksvnk Шыфр Агульнарасійскага класіфікатара спецыяльнасцей вышэйшай навуковай кваліфікацыі. 686 a
у падполі $2 "oksvnk"
Шыфр спецыяльнасці (Украіна) nsukr Шыфр Наменклатуры спецыяльнасцей навуковых работнікаў Украіны для дысертацый і аўтарэфератаў дысертацый. 686 a
у падполі $2 "nsukr"
Шыфр спецыяльнасці (СССР) nsnrsssr Шыфр Наменклатуры спецыяльнасцей навуковых работнікаў былога СССР для дысертацый і аўтарэфератаў дысертацый. 686 a
у падполі $2 "nsnrsssr"
Шыфр спецыяльнасці (іншыя краіны) nsnrzz Шыфр Наменклатуры спецыяльнасцей навуковых работнікаў іншых краін для дысертацый і аўтарэфератаў дысертацый. 686 a
у падполі $2 "nsnrzz"
Шыфр спецыяльнасці (усе краіны) nsall Шыфр Наменклатуры спецыяльнасцей навуковых работнікаў усіх краін для дысертацый і аўтарэфератаў дысертацый. 686 a
у падполі $2 "nsall"
Індэкс класіф. прам. аб'ектаў indstc Індэкс Міжнароднай класіфікацыі для прамысловых аб'ектаў (патэнты, прамысловыя ўзоры, тавары і паслугі). 679 a
МПК mpk Індэкс Міжнароднай патэнтнай класіфікацыі. 679 a
у падполі $2 "mpk" или "ipc"
МКПУ mkpo Індэкс Міжнароднай класіфікацыі прамысловых узораў. 679 a
у падполі $2 "mkpo" или "loc"
МКТП mktu Індэкс Міжнароднай класіфікацыі тавараў і паслуг. 679 a
у падполі $2 "mktu" или "nice"
Код рэгіёну gaс Код рэгіёну, які з'яўляецца адным з аб'ектаў разгляду ў дакуменце, калі дакумент мае геаграфічную арыентацыю. 660 a
Дата выдання year Дата выдання дакумента. 210 d
100 a
паз.9-12
100 a паз.13-16
Месца выдання plc
wplc
Код або назва краіны, горада ці мясцовасці, дзе дакумент быў выдадзены або апублікаваны. 102 a
102 b
210 a
620 d a b c
620 a
620 b
Выдавецтва publ
wpubl
Назва выдавецтва, арганізацыі або імя выдаўца. 210 c
Заўвагі wcmnt Заўвагі да апісання дакумента. 3__ a
Інвентарны № invn Інвентарны нумар адзінкі захоўвання. 899 p
Мова дакумента lng Код мовы дакумента. 101 a
Код зместу cont Код формы зместу дакумента. 109 a
Бібл. узровень level Код бібліяграфічнага ўзроўня дакумента ў маркеру запісу. Маркер паз. 7
Крыніца запісу instc Крыніцы запісу, да якіх адносяцца: арганізацыя, якая стварае дадзеныя; арганізацыя, якая пераўтварае дадзеныя ў машыначытаемую форму; арганізацыя, якая мадыфікуе першапачатковую запіс; арганізацыя, якая распаўсюджвае запіс. 801 b
Усе палі all
wall
Усе пошукавыя палі запісу, акрамя кадзіраваных.
Усе палі (базавы пошук) ball
wball
Аўтар + Загаловак + Тэма. Усе палі з author,title,subj


[ Пошук у ЭК ]