home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001=BY-NLB-ar2108194
   Записи: 1 - 26 из 26

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2012 Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі (Мінск) Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі : навукова-тэарэтычны часопіс
2008 Прыбылова, Васіліна Міхайлаўна (кандыдат мастацтвазнаўства ; нар. 1974) Песенна-абрадавыя традыцыі Масленіцы Верхняга Падняпроўя : аўтарэф. дыс.... канд. мастацтвазнаўства / Прыбылова Васіліна Міхайлаўна ; Беларус. дзярж. акад. музыкі
2008 Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі (Мінск) Навуковыя працы Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Серыя 1, Беларуская музычная культура / М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Бел. дзярж. акад. музыкі / рэдкал.: Дулава К. М. (гал. рэд.) [і інш.]. — 2008, вып.17 : Музычная культура Беларусі : шлях праз стагоддзі / склад. І. Д. Надзіна, Э. А. Алейнікава, А. І. Самусенка
1992   Пытанні культуры і мастацтва Беларусі : рэспубліканскі міжведамственны зборнік навуковых прац / Беларускі ўніверсітэт культуры, Беларуская акадэмія музыкі
1996-9999   Беларускі музычны фальклор у даследаваннях маладых этнамузыколагаў : [зб. арт.] / Бел. дзярж. акад. музыкі
2006 Немагай, Святлана Мікалаеўна (кандыдат мастацтвазнаўства ; нар. 1974) Творчасць М.К. Агінскага ў каардынатах яго часу і культурнага асяроддзя : аўтарэф. дыс.... канд. мастацтвазнаўства / Немагай Святлана Мікалаеўна ; Бел. дзярж. акад. музыкі
2010 Прыбылова, Васіліна Міхайлаўна (кандыдат мастацтвазнаўства ; нар. 1974) Музычны ландшафт песенна-абрадавых традыцый Масленіцы Верхняга Падняпроўя : з дадаткам "Музычныя традыцыі Масленіцы Беларускага Падняпроўя" (кампакт-дыск) / В. М. Прыбылова ; [навук. рэд. Т. С. Якіменка] ; Беларус. дзярж. акад. музыкі
2014 Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі (Мінск) Навуковыя працы Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Серыя 1, Беларуская музычная культура / М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Бел. дзярж. акад. музыкі / рэдкал.: Дулава К. М. (гал. рэд.) [і інш.]. — 2014, вып. 31 : Музычная культура Беларусі і свету ў навуковым асэнсаванні / [складальнік: В. У. Дадзіемава] ; [рэдакцыйная калегія серыі: Дулава К. М. (галоўны рэдактар) [і інш.]
2015 Белорусская государственная академия музыки (Минск) Научные труды Белорусской государственной академии музыки = [Навуковыя працы Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі] / Министерство культуры Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусская государственная академия музыки" ; редкол.: Дулова Е. Н. (гл. ред.) [и др.]. — 2015, вып. 35: Музычная культура Беларусі і свету : традыцыі вуснай і пісьмовай творчасці / [складальнікі: І. Д. Назіна, В. У. Дадзіемава ; рэдакцыйная калегія серыі: Дулава К. М. (галоўны рэдактар) і інш.]
2017 Даніловіч, Настасся Ігараўна (кандыдат мастацтвазнаўства ; нар. 1988) Каляндарна-песенная традыцыя заходнепалеска-панямонскага памежжа: этнамузычны ландшафт, міжрэгіянальныя сувязі : аўтарэферат дысертацыі на саісканне вучонай ступені кандыдата мастацтвазнаўства : спецыяльнасць 17.00.02 Музычнае мастацтва / Даніловіч Настасся Ігараўна ; Установа адукацыі "Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі"
2006 Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі (Мінск) Навуковыя працы Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Серыя 2, Пытанні этнамузыкалогіі / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі ; редкал.: Дулава Е.Н. (гал. рэд.) [і інш.]
2004 Навуковыя чытанні памяці Л. С. Мухарынскай (13 ; 2004 ; Мінск) Беларускае музыказнаўства : новыя далягляды : матэрыялы XIII Навук. чытанняў памяці Л.С.Мухарынскай (1906-1987), (Мінск, 10-11 крас. 2004 г.) / Бел. дзярж. акад. музыкі ; склад. Антаневіч В.А
2008 Чарнова, Кацярына Аляксееўна (кандыдат мастацтвазнаўства ; нар. 1981) Гімнаграфія праваслаўнага богаслужэння ў беларускай музычнай культуры XX - пачатку XXI стагоддзя : аўтарэферат дысертацыі на суісканне вучонай ступені кандыдата мастацтвазнаўства / Чарнова Кацярына Аляксееўна ; Беларус. дзярж. акад. музыкі
2009 Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі (Мінск) Навуковыя працы Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Серыя 1, Беларуская музычная культура / М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Бел. дзярж. акад. музыкі / рэдкал.: Дулава К. М. (гал. рэд.) [і інш.]. — 2009, вып.19 : Музычная культура Беларусі ў сусветнай прасторы / склад. В. У. Дадзіемава
2012 Дадзіёмава, Вольга Уладзіміраўна (доктар мастацтвазнаўства ; аўтар вершаў ; нар. 1955) Гісторыя музычнай культуры Беларусі да XX стагоддзя : да 80-годдзя Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі / В. У. Дадзіёмава ; Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі"
2005 Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі (Мінск) Навуковыя працы Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Серыя 1, Беларуская музычная культура / М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Бел. дзярж. акад. музыкі / рэдкал.: Дулава К. М. (гал. рэд.) [і інш.]
2008 Семярыхіна, Кацярына Мікалаеўна (кандыдат мастацтвазнаўства ; нар. 1980) Песенна-абрадавая традыцыя Днепра-Друцка-Бярэзінскага міжрэчча : аўтарэферат дысертацыі на атрыманне вучонай ступені кандыдата мастацтвазнаўства / Крывашэйцава Кацярына Мікалаеўна ; Беларус. дзярж. акад. музыкі
2016 Белорусская государственная академия музыки (Минск) Научные труды Белорусской государственной академии музыки = [Навуковыя працы Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі] / Министерство культуры Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусская государственная академия музыки" ; редкол.: Дулова Е. Н. (гл. ред.) [и др.]. — 2016, вып. 37: Музычная культура Беларусі і свету ў разнастайнасці гукавых ландшафтаў / [складальнік: Т. Л. Бярковіч ; рэдакцыйная калегія : Дулава К. М. (галоўны рэдактар) і інш.]
2004 Івашкоў, Леанід Пятровіч (кандыдат мастацтвазнаўства ; спявак ; 1939—2012) Ларыса Пампееўна Александроўская : да 100-годдзя з дня нараджэння : творчы партрэт нар. артысткі СССР (1904-1980) / Л.П. Івашкоў ; Бел. дзярж. акад. музыкі
2005 Навуковыя чытанні памяці Л. С. Мухарынскай (14 ; 2005 ; Мінск) Музычная культура Беларусі: перспектывы даследавання : матэрыялы XIV Навук. чытанняў памяці Л.С. Мухарынскай (1906-1987), Мінск, 11-12 крас. 2005 г. / Бел. дзярж. акад. музыкі ; склад. і навук. рэд. Якіменка Т.С
2015 Жывалеўскі, Валерый Серафімавіч (музыкант ; нар. 1961) Лютня і гітара на беларускіх землях : вучэбны дапаможнік для студэнтаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях музычнага мастацтва / В. С. Жывалеўскі ; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі"
2015 Бярковіч, Таццяна Леанідаўна (кандыдат мастацтвазнаўства ; нар. 1970) Песенна-гульнявыя дзеі перыяду сонцавароту ў этнамузычнай традыцыі беларусаў : з аўдыядадаткам "Барана. Ваджэнне Казы. Жаніцьба Цярэшкі. Яшчар" / Таццяна Бярковіч ; [навуковы рэдактар Т. С. Якіменка] ; Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі"
2016 Трафімчук, Таццяна Юр'еўна (кандыдат мастацтвазнаўства ; нар. 1986) Вобразы Сярэдневякоўя ў беларускай аркестравай музыцы апошняй трэці XX - пач. XXI стст.: культурна-мастацкі кантэкст і творчая практыка : аўтарэферат дысертацыі на суісканне вучонай ступені кандыдата мастацтвазнаўства : спецыяльнасць 17.00.02 Музычнае мастацтва / Трафімчук Таццяна Юр'еўна ; Установа адукацыі "Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі"
2016 Дзягель, Таццяна Уладзіміраўна (кандыдат мастацтвазнаўства, музыказнавец ; нар. 1985) Канцэрт для аркестра ў творчым вопыце беларускіх кампазітараў (жанравая тыпалогія і аўтарскія рашэнні) : аўтарэферат дысертацыі на суісканне вучонай ступені кандыдата мастацтвазнаўства : спецыяльнасць 17.00.02 Музычнае мастацтва / Дзягель Таццяна Уладзіміраўна ; Установа адукацыі "Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі"
2008 Жывалеўскі, Валерый Серафімавіч (музыкант ; нар. 1961) Лютня і гітара на беларускіх землях : вучэбны дапаможнік для студэнтаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях музычнага мастацтва / В. С. Жывалеўскі ; Беларус. дзярж. акад. музыкі
2011 Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі (Мінск) Навуковыя працы Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Серыя 1, Беларуская музычная культура / М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Бел. дзярж. акад. музыкі / рэдкал.: Дулава К. М. (гал. рэд.) [і інш.]. — 2011, вып. 26 : Музычная культура Беларусі на скрыжаванні эпох / [склад. Т. С. Якіменка] ; [рэдакцыйная калегія серыі: Дулава К. М. (галоўны рэдактар) [і інш.]
Записей на стр.