home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001=BY-SEK-197012
   Записи: 1 - 30 из 30

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2013   Беларуская лінгвістыка / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа ; рэдкал.: А.А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]. — 2006-2016. — 2013, вып. 70 / Філіял "Інстытут мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы"
1980 Лемцюгова, Валянціна Пятроўна (доктар філалагічных навук ; 1935—2018) Украінска-беларускі слоўнік = Украінсько-белоруській словнік / Пад рэд.М.В.Бірылы,А.Я.Супруна
2005   Мова "Нашай Нівы", 1906—1915 : Варыянтнасць. Сінанімія / аўт.: В.П. Лемцюгова [і інш.] ; пад рэд. В.П. Лемцюговай ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа
2006   Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь : Гомел. вобл. : нармат. давед. / Н.А. Багамольнікава [і інш.] ; пад агул. рэд. В.П. Лемцюговай ; Кам. па зям. рэсурсах, геадэзіі і картаграфіі пры Савеце Міністраў Рэсп. Беларусь, Рэсп.тапанім. каміс. пры Нац. акад. навук Беларусі
1991 Арашонкава, Ганна Уладзіміраўна (кандыдат філалагічных навук ; нар. 1928) Кіраванне ў беларускай і рускай мовах : Слоўнік-даведнік / Пад рэд.М.В.Бірылы,А.І.Падлужнага
2012 Якушава, Алена Мікалаеўна (кандыдат філалагічных навук ; нар. 1976) Словаспалучальны патэнцыял моўнай адзінкі ў мастацкім тэксце: лексіка-семантычны аспект : дысертацыя на атрыманне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук : спецыяльнасць 10.02.01 Беларуская мова / Якушава Алена Мікалаеўна ; навуковы кіраўнік Лемцюгова В. П. ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры
2015 Лемцюгова, Валянціна Пятроўна (доктар філалагічных навук ; 1935—2018) Выбраныя працы / В. П. Лемцюгова ; [укладальнікі: А. М. Анісім і інш. ; навуковы рэдактар І. Л. Капылоў] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Філіял "Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы"
1994 Арашонкава, Ганна Уладзіміраўна (кандыдат філалагічных навук ; нар. 1928) Кароткі слоўнік беларускай мовы : Правапіс.Вымаўленне.Націск.Словазмяненне.Словаўжыванне / Пад рэд.В.І.Рабкевіча
2004 Гапоненка, Ірына Алегаўна (доктар філалагічных навук ; нар. 1969) Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь : Гродзен. вобл.: Нармат. давед. / Пад агул. рэд. Лемцюговай В.П.; Кам. па зямел. рэсурсах, геадэзii і картаграфii пры Савеце Міністраў Рэсп. Беларусь, Рэсп. тапанім. каміс. пры Нац. акад. навук Беларусі
2015   Слоўнік мовы "Нашай Нівы", 1906-1915 : [у 5 т.] / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовазнаўства імя Я. Коласа ; укладальнікі: І. А. Гапоненка [і інш.] ; пад рэдакцыей В. П. Лемцюговай. — Т. 3: Н - Р / [Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Філіял "Інстытут мовы і літаратуры ім. Я. Коласа і Я. Купалы" ; укладальнікі: І. А. Гапоненка і інш.] ; навуковыя рэдактары тома В. П. Лемцюгова, А. М. Анісім
2005   Слоўнік цяжкасцей беларускай мовы : правапіс, вымаўленне, націск, словазмяненне, словаўжыванне / аўт.-склад.: Арашонкава Г.У., Лемцюгова В.П
2011   Беларуская лінгвістыка / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа ; рэдкал.: А.А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]. — 2006-2016. — 2011, вып. 66
2012   Беларуская лінгвістыка / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа ; рэдкал.: А.А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]. — 2006-2016. — 2012, вып. 68
2011 Міцкевіч, Вольга Уладзіміраўна (кандыдат філалагічных навук ; нар. 1978) Тапанімія "Ръвизіи Пущъ и переходовъ звъриныхъ въ бывшемъ Великомъ Княжествъ Литовскомъ...": лексіка-семантычны і структурна-граматычны аспекты : дысертацыя на атрыманне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук : спецыяльнасць 10.02.01 Беларуская мова / Міцкевіч Вольга Уладзіміраўна ; навуковы кіраўнік Лемцюгова В. П. ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы
1967 Лемцюгова, Валянціна Пятроўна (доктар філалагічных навук ; 1935—2018) Тапанімія Міншчыны : Дыс.... канд.філал.навук / АН БССР.Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа
1970 Лемцюгова, Валянціна Пятроўна (доктар філалагічных навук ; 1935—2018) Беларуская айканімія : Лінгвіст.аналіз назваў насел.пунктаў Мін.вобл. / АН БССР.Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа
1987 Арашонкава, Ганна Уладзіміраўна (кандыдат філалагічных навук ; нар. 1928) Слоўнік цяжкасцей беларускай мовы / Пад рэд.М.В.Бірылы,А.І.Падлужнага
2009 Генкін, Уладзімір Максімавіч (кандыдат філалагічных навук, мовазнавец ; нар. 1963) Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь. Віцебская вобласць : нарматыўны даведнік / У. М. Генкін, І. Л. Капылоў, В. П. Лемцюгова ; пад агул. рэд. В. П. Лемцюговай ; [Дзярж. кам. па маемасці Рэсп. Беларусь, Рэсп. тапанім. каміс. пры Нац. акад. навук Беларусі]
2010   Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь : Брэсцкая вобласць : нарматыўны даведнік / [І. А. Гапоненка і інш. ; пад агульнай рэдакцыяй В. П. Лемцюговай] ; Дзярж. кам. па маемасці Рэсп. Беларусь, Рэсп. тапанім. каміс. пры Нац. акад. навук Беларусі
1973 Бірыла, Мікалай Васілевіч (доктар філалагічных навук ; 1923—1992) Анамастычныя словаўтваральныя элементы ва ўсходне- і заходнеславянскіх мовах : (Адантрапан.айконімы): Даклады VII Міжнарод.з'езду славістаў / АН БССР.Беларус.кам.славістаў
2003 Гапоненка, Ірына Алегаўна (доктар філалагічных навук ; нар. 1969) Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь : Мін. вобл.: Нармат. давед. / Пад агул. рэд. Лемцюговай В.П
1994   Руска-беларускі слоўнік сельскагаспадарчай тэрміналогіі = Русско-белорусский словарь сельскохозяйственной терминологии : [больш за 70000 тэрмінаў / Г. У. Арашонкава і інш.] ; пад рэдакцыяй М. В. Бірылы і Г. У. Арашонкавай ; Інстытут мовазнаўства імя Я. Коласа АН Беларусі
2010 Якушава, Алена Мікалаеўна (кандыдат філалагічных навук ; нар. 1976) Словаспалучальны патэнцыял мастацкага тэксту: лексіка-семантычны аспект : дысертацыя на саісканне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук : спецыяльнасць 10.02.01 Беларуская мова / Якушава Алена Мікалаеўна ; навуковы кіраўнік Лемцюгова В. П. ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы
2012   Беларуская лінгвістыка / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа ; рэдкал.: А.А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]. — 2006-2016. — 2012, вып. 69 / Філ. "Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы" ; [рэдкал.: А. А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]
2008 Лемцюгова, Валянціна Пятроўна (доктар філалагічных навук ; 1935—2018) Тапонімы распавядаюць : навукова-папулярныя эцюды / В. П. Лемцюгова
2007   Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь : Магілеўс. вобл. : нармат. давед. / І. А. Гапоненка [і інш.] ; пад агул. рэд. В. П. Люмцюговай ; Дзярж. кам. па маемасці Рэсп. Беларусь, Рэсп. тапанім. каміс. пры Нац. акад. навук Беларусі
2014   Мова "Нашай Нівы" : семантыка, стылістыка : [манаграфія / В. П. Лемцюгова і інш.] ; пад рэдакцыяй В. П. Лемцюговай ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Філіял "Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы"
1981   Беларуская анамастыка : зборнік артыкулаў / Акадэмія навук БССР, Інстытут мовазнаўства імя Я. Коласа. — 1981, вып. 2
2003-9999   Слоўнік мовы "Нашай Нівы", 1906-1915 : [у 5 т.] / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовазнаўства імя Я. Коласа ; укладальнікі: І. А. Гапоненка [і інш.] ; пад рэдакцыей В. П. Лемцюговай
2011   Беларуская лінгвістыка / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа ; рэдкал.: А.А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]. — 2006-2016. — 2011, вып. 67
Записей на стр.