home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001a="BY-NLB-ar166965"
   Записи: 1 - 4 из 4 (стр. 1 из 1)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2009 Савіна, Ніна Уладзіміраўна Экскурсійны тэкст: лінгвістычная спецыфіка / Н. У. Савіна ; адказ. рэд., аўт. прадм. В. М. Ляшук ; Беларус. дзярж. экан. ун-т
1994   Фінансы, улік, аудыт : ФУА : штомесячны навукова-практычны часопіс / Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт, Аудытарская палата пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь, Асацыяцыя бухгалтараў Рэспублікі Беларусь, ІВЦ Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь
1994   Веснік Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта = Вестник Белорусского государственного экономического университета : навукова-практычны часопіс
2006 Старавойтава, Надзея Пятроўна (1976— ) Беларуская мова: гісторыя і сучаснасць : вучэб.-метад. дапам. для нефілал. спецыяльнасцяў / Н.П. Старавойтава ; Бел. дзярж. экан. ун-т
Записей на стр.