home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001a="BY-NLB-ar175196"
   Записи: 1 - 10 из 55 (стр. 1 из 6)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
1954 Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа (Мінск) Працы інстытута мовазнаўства АН БССР / Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа АН БССР
2005   Польска-беларускі слоўнік : зв. 40 000 слоў / Нац. акадэмія навук Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа ; аўт.-склад.: Я.В. Волкава, В.Л. Авілова ; пад рэд. Г.А. Цыхуна
2005 Андрэева, Алеся Уладзіміраўна (кандыдат філалагічных навук ; нар. 1979) Катэгорыя трывання дзеяслова ў беларускай мове (граматыка-словаўтваральны аспект) : аўтарэф. дыс.... канд. філал. навук / Андрэева Алеся Уладзіміраўна ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа
2006   Чалавек : тэмат. слоўн. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа ; склад.: В.Дз. Астрэйка [і інш.] ; навук. рэд.: Л.П. Кунцэвіч, А.А. Крывіцкі
2006 Лясовіч, Святлана Міхайлаўна (кандыдат філалагічных навук ; нар. 1979) Сістэма колераабазначэння ў мове твораў Уладзіміра Караткевіча: структурна-семантычны, функцыянальны і кагнітыўны аспекты : аўтарэф. дыс.... канд. філал. навук / Лясовіч Святлана Міхайлаўна ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа
1972   Беларуская лінгвістыка / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа ; рэдкал.: А.А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]
2007 Шэмет, Таццяна Яўгеньеўна (нар. 1980) Структурныя тыпы беларускіх складаназалежных сказаў ускладненай будовы : аўтарэф. дыс.... канд. філал. навук / Шэмет Таццяна Яўгеньеўна ; Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа
2006   Сучасныя праблемы беларускай лексікалогіі і лексікаграфіі : матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі / [навуковы рэдактар А. А. Лукашанец]
1978   Этымалагічны слоўнік беларускай мовы / Нацыянальная акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа
2005 Андрэева, Алеся Уладзіміраўна (кандыдат філалагічных навук ; нар. 1979) Катэгорыя трывання дзеяслова ў беларускай мове (граматыка-словаўтваральны аспект) : дыс.... канд. філал. навук / Андрэева Алеся Уладзіміраўна ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>