home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001a="BY-NLB-ar2100965"
   Записи: 1 - 10 из 132 (стр. 1 из 14)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2005-9999 Сцяцко, Павел Уладзіміравіч (доктар філалагічных навук ; 1930—2020) Мовазнаўчы досвед (выбраныя творы) : у 2 ч. / П.У. Сцяцко ; Гродзен. дзярж. ун-т імя Я. Купалы
2005   Постаці ў гісторыі Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы : гіст. нарыс / Гродзен. дзярж. ун-т імя Я. Купалы ; аўт.-склад. В.П. Таранцей
2005   Кафедра тэорыі і гісторыі дзяржавы і права : інфарм.-бібліягр. давед. / Гродн. дзярж. ун-т імя Я. Купалы ; аўт.-склад.: М.У. Сільчанка
2005 Габрусевіч, Сяргей Аляксандравіч (кандыдат філасофскіх навук ; нар. 1936) Прафесар Ігнат Анацэвіч. Жыцце. Спадчына : гіст. нарыс / С.А. Габрусевіч, С.В. Марозава ; Гродзен. дзярж. ун-т імя Я. Купалы
2006 Белазаровіч, Віктар Аляксандравіч (кандыдат гістарычных навук ; нар. 1969) Гістарыяграфія гісторыі Беларусі : дапам. по аднаймен. курсе для студэнтаў спецыяльнасцяў 1-21.03.01-01 - Гісторыя, 1-02.01.02-04 - Гісторыя. Замеж. мова / В. А. Белазаровіч ; пад агул. рэд. І. П. Крэня, А. М. Нечухрына ; Гродзен. дзярж. ун-т імя Я. Купалы
2007 Кавалёва, Лілія Яўгенаўна (кандыдат філалагічных навук) Англіцызмы ў тэрміналогіі сучаснай беларускай літаратурнай мовы : манаграфія / Л. Я. Кавалева ; навук. рэд. П. У. Сцяцко ; Гродзен. дзярж. ун-т імя Я. Купалы
2009   Веснік Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 5. Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія = Vesnik Hrodzenskaha Dziarzhaunaha Universiteta Imia Ianki Kupaly. Seryia 5. Ekanomika. Satsyialohiia. Biialohiia : навукова-тэарэтычны часопіс / заснавальнік: Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы"
2009 Бубновіч, Іна Іванаўна (кандыдат філалагічных навук ; нар. 1968) Гісторыя беларускай мовы : хрэстаматыя па аднайменным курсе для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 — Беларуская філалогія / І. І. Бубновіч, Н. К. Памецька, Ж. С. Сіплівеня ; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я. Купалы"
2009   Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności : матэрыялы XV міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гродна, 13―14 лістапада 2008 года) / [рэдкаллегія: І. Крэнь (адказны рэдактар) і інш.]
2009   Грамадскія рухі і палітычныя партыі ў Беларусі (апошняя чвэрць XIX ― пачатак XXI ст.) : матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі (Гродна, 23―24 кастрычніка 2008 г.) / [рэдкалегія: І. І. Коўкель (адказны рэдактар) і інш.]
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>