home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001a="BY-NLB-ar2206941"
   Записи: 1 - 10 из 32 (стр. 1 из 4)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2014 Шаланда, Аляксей Іванавіч (кандыдат гістарычных навук ; нар. 1969) Таямнічы свет беларускіх гербаў : шляхецкая геральдыка Вялікага княства Літоўскага / Аляксей Шаланда
2014   Друцк : [Друцк и Друцкая волость (княжество) в IX-XII вв. Летопись древних слоев. Князья Друцкие и их владения в XIII-XVIII вв. Ремесло, промыслы, торговля (по данным археологии, нумизматики, письменных источников). Памятники архитектуры и объекты туризма / О. Н. Левко и др. ; научный редактор О. Н. Левко] ; Национальная академия наук Беларуси, Институт истории
2014   Гісторыя Навагрудка — з глыбінь вякоў да нашых дзён = История Новогрудка — из глубин веков до наших дней : [да 970-годдзя першага летапіснага ўспаміну / М. П. Касцюк (кіраўнік аўтарскага калектыву) і інш. ; рэдкалегія: М. П. Касцюк (галоўны рэдактар) і інш.]
2012   Метадычныя рэкамендацыі па публікацыі польскамоўных дакументаў па гісторыі Беларусі XVI — першай паловы XIX ст. / Дэпартамент па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы ; [складальнік А. І. Шаланда]
2020 Галубовіч, Віталій Уладзіміравіч (кандыдат гістарычных навук ; нар. 1974) Чорная дама з Мірскага замка : княгіня Ганна Кацярына з Сангушкаў Радзівіл (1676―1746) / Віталь Галубовіч, Сяргей Рыбчонак, Аляксей Шаланда ; [навуковы рэдактар А. І. Шаланда]
2015   Acta Anniversaria : зборнік навуковых прац Нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка "Нясвіж" / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Нацыянальны гісторыка-культурны музей-запаведнік "Нясвіж". — Т. 1 / [укладальнік З. Л. Яцкевіч ; рэдкалегія: Ю. М. Бохан (старшыня) і інш.]
2000 Шаланда, Аляксей Іванавіч (кандыдат гістарычных навук ; нар. 1969) Шляхецкая геральдыка Беларусі ў другой палове XVI-XVIII ст. : Аўтарэф.дыс.... канд.гіст.навук ; Нац.акад.навук Беларусі.Ін-т гісторыі
2013 Шаланда, Аляксей Іванавіч (кандыдат гістарычных навук ; нар. 1969) Сімвалы і гербы зямель Беларусі ў X-XVIII стст. : геральдычна-сфрагістычныя нарысы / Аляксей Шаланда ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі
2017 Шаланда, Аляксей Іванавіч (кандыдат гістарычных навук ; нар. 1969) Код Францішка Скарыны : геральдычныя матэрыялы ў пражскіх і віленскіх выданнях беларускага першадрукара / А. І. Шаланда ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа
2018   Банкаўская справа Беларусі. Гісторыя : [95-гадоў ААТ "ААБ Беларусбанк" / Ш. І. Бекцінееў і інш. ; рэдкалегія: А. А. Каваленя (галоўны рэдактар) і інш. ; прадмова Віктара Ананіча ; фотаздымкі: А. Э. Смольскі, А. П. Дрыбас, Д. Ю. Важнік]
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>