home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001a="BY-NLB-ar2250667"
   Записи: 1 - 20 из 23 (стр. 1 из 2)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
1966 Бірыла, Мікалай Васілевіч (доктар філалагічных навук ; 1923—1992) Беларуская антрапанімія : Уласныя імены,Імены-мянушкі,імены па бацьку,прозвішчы / АН БССР.Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа
1982 Бірыла, Мікалай Васілевіч (доктар філалагічных навук ; 1923—1992) Беларуская антрапанімія / АН БССР, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа. [Ч.] 3, Структура ўласных мужчынскіх імен
1963 Бірыла, Мікалай Васілевіч (доктар філалагічных навук ; 1923—1992) Беларускія антрапанімічныя назвы ў іх адносінах да антрапанімічных назваў іншых славянскіх моў (рускай,украінскай,польскай) / АН БССР.Беларус.кам.славістаў.[V Міжнар.з'езд славістаў.Даклады]
1953 Бірыла, Мікалай Васілевіч (доктар філалагічных навук ; 1923—1992) Гаворкі Чырвонаслабодскага раены Бібіруйскай вобласці : Дыс.... канд.філіл.навук / АН БССР.Ін-т мовазнаўства
1968 Бірыла, Мікалай Васілевіч (доктар філалагічных навук ; 1923—1992) Літоўскія элементы ў беларускай анамастыцы / АН БССР.Бел.кам.славістаў.[VI Міжнар.з'езд славістаў.Даклады]
1970 Бялькевіч, Іван Кандратавіч (мовазнавец ; 1883—1960) Краёвы слоўнік усходняй Магілёўшчыны : [больш 20 тысяч слоў з тлумачэннем іх значэння і ілюстрацыямі] / І. К. Бялькевіч ; [рэдактары, аўтары прадмовы: М. В. Бірыла, А. А. Крывіцкі ; уступны артыкул: І. К. Германовіч, Б. С. Лапаў] ; Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа
1961 Бірыла, Мікалай Васілевіч (доктар філалагічных навук ; 1923—1992) Курс сучаснай беларускай літаратурнай мовы : Фанетыка. Арфаграфія. Лексікалогія: Падручнік для студэнтаў філ. ун-таў і пед. ін-таў / АН БССР. Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа; Рэдкал.: К. К. Атраховіч (К. Крапіва) і інш
1969 Бірыла, Мікалай Васілевіч (доктар філалагічных навук ; 1923—1992) Беларуская антрапанімія / АН БССР.Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. [Ч.2], Прозвішчы,утвораныя ад апелятыўнай лексікі
1993 Арашонкава, Ганна Уладзіміраўна (кандыдат філалагічных навук ; нар. 1928) Лексічны атлас беларускіх народных гаворак : У 5 т. / АН Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа; Пад рэд. М. В. Бірылы. Т.1, Раслінны і жывёльны свет
1963   Дыялекталагічны атлас беларускай мовы : уступныя артыкулы, даведачныя матэрыялы і каментарыі да карт / [Р. І. Аванесаў і інш.] ; пад рэдакцыяй Р. І. Аванесава, К. К. Крапівы, Ю. Ф. Мацкевіч ; Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мовазнаўства імя Я. Коласа
2017 Бірыла, Мікалай Васілевіч (доктар філалагічных навук ; 1923—1992) Выбраныя працы / М. В. Бірыла ; [укладальнікі: Л. А. Ліхадзіеўская, В. П. Русак, Н. А. Чабатар] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа
1992 Бірыла, Мікалай Васілевіч (доктар філалагічных навук ; 1923—1992) Слоўнік націску ў беларускай мове : Каля 55000 сл.:[Для ст.шк.узросту]
1977   Беларуская анамастыка : [зборнік артыкулаў] / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа. — [1 / рэдактар М. В. Бірыла]
1986 Бірыла, Мікалай Васілевіч (доктар філалагічных навук ; 1923—1992) Націск назоўнікаў у сучаснай беларускай мове
1988 Бірыла, Мікалай Васілевіч (доктар філалагічных навук ; 1923—1992) Тыпалогія і геаграфія славянскіх прозвішчаў / АН БССР,Беларус.кам.славістаў
1973 Бірыла, Мікалай Васілевіч (доктар філалагічных навук ; 1923—1992) Анамастычныя словаўтваральныя элементы ва ўсходне- і заходнеславянскіх мовах : (Адантрапан.айконімы): Даклады VII Міжнарод.з'езду славістаў / АН БССР.Беларус.кам.славістаў
1994   Руска-беларускі слоўнік сельскагаспадарчай тэрміналогіі = Русско-белорусский словарь сельскохозяйственной терминологии : [больш за 70000 тэрмінаў / Г. У. Арашонкава і інш.] ; пад рэдакцыяй М. В. Бірылы і Г. У. Арашонкавай ; Інстытут мовазнаўства імя Я. Коласа АН Беларусі
1977 Сцяцко, Павел Уладзіміравіч (доктар філалагічных навук ; 1930—2020) Беларускае народнае словаўтварэнне : афіксальныя назоўнікі / П. У. Сцяцко ; [рэдактар М. В. Бірыла]
1969 Бірыла, Мікалай Васілевіч (доктар філалагічных навук ; 1923—1992) Беларуская антрапанімія / АН БССР.Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа. Ч.1-2, Ч.1:Беларуская антрапанімія XVI-XVIII стст.Ч.2:Сучасныя беларускія прозвішчы
1969 Аванесаў, Рубен Іванавіч (мовазнавец ; 1902—1982) Лінгвістычная геаграфія і групоўка беларускіх гаворак [Карты] : [кніга карт] / пад рэд. Р. І. Аванесава [і інш.] ; АН БССР, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>