home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001a="BY-NLB-ar2435833"
   Записи: 1 - 20 из 143 (стр. 1 из 8)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2007-2009   Кароткая граматыка беларускай мовы : у 2 ч. / [навуковы рэдактар А. А. Лукашанец]
2008   Беларуская лінгвістыка / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа ; рэдкал.: А.А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]. — 2006-2016. — 2008, вып. 61
2009   Беларускі арфаграфічны слоўнік / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы ; [укладальнікі: Л. П. Кунцэвіч, І. У. Кандраценя] ; пад рэдакцыяй А. А. Лукашанца
2006   Сучасныя праблемы беларускай лексікалогіі і лексікаграфіі : матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі / [навуковы рэдактар А. А. Лукашанец]
2011   Літаратура XI-XVI стагоддзяў / [укладанне і каментарыі А. У. Бразгунова, І. У. Будзько, Л. В. Ляўшун] ; навуковы рэдактар В. А. Чамярыцкі ; [прадмова У. В. Гніламёдава]
2013   Беларуская лінгвістыка / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа ; рэдкал.: А.А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]. — 2006-2016. — 2013, вып. 70 / Філіял "Інстытут мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы"
2013 Міхневіч, Арнольд Яфімавіч (доктар філалагічных навук ; 1936—2020) Выбраныя працы : Мова - Культура - Камунікацыя / Арнольд Міхневіч ; [рэдакцыйная калегія: С. А. Важнік (навуковы рэдактар) і інш.] ; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Філалагічны факультэт, Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі, Беларускі камітэт славістаў
2013 Міжнародны з'езд славістаў (15 ; 2013 ; Мінск) Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка : XV Міжнародны з'езд славістаў (Мінск, 20-27 жніўня 2013 г.) : даклады беларускай дэлегацыі / [рэдкалегія: А. А. Лукашанец (адказны рэдактар) і інш.]
2014   Беларуская лінгвістыка / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа ; рэдкал.: А.А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]. — 2006-2016. — 2014, вып. 72 / Філіял "Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы" ; [рэдкал.: А. А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]
2018   Беларуская лінгвістыка / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа ; рэдкал.: А.А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]. — 2017-. — 2018, вып. 80
2018   Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка : XVI Міжнародны з'езд славістаў (Бялград, 19—27 жніўня 2018 г.) : даклады беларускай дэлегацыі / [адказны рэдактар А. А. Лукашанец]
2018   Вучоныя запіскі Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. А.С. Пушкіна : зборнік навуковых прац / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Брэсцкі дзяржаўны універсітэт ім. А. С. Пушкіна ; рэдкалегія: М. Э. Часноўскі (галоўны рэдактар) [і інш.]. — 2018, вып. 14, ч. 1: Гуманітарныя і грамадскія навукі = The Humanities and Social Sciences / [галоўны рэдактар А. М. Сендзер ; рэдакцыйная калегія: Г. І. Займіст (адказны рэдактар) і інш.]
2021   Беларуская лінгвістыка / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа ; рэдкал.: А.А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]. — 2017-. — 2021, вып. 86
2001 Лукашанец, Аляксандр Аляксандравіч (доктар філалагічных навук, мовазнавец ; нар. 1954) Словаўтварэнне і граматыка / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа
2005   Слоўнік асабовых уласных імён / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа ; уклад. М.Р. Суднік ; навук. рэд. А.А. Лукашанец
2006   Сучасны стан і дынаміка норм беларускай літаратурнай мовы : матэрыялы міжнар. навук. канф., 24-25 кастр. 2006 г., г. Мінск / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа ; навук. рэд. А.А. Лукашанец
2007   Сучасная беларуская мова ў сферы сучаснай навукі : матэрыялы навук. канф., прысвеч. 15-годдзю каф. беларус. мовы, Мінск, 16 сак. 2007 г. / рэдкал.: У. В. Шкурко, А. А. Лукашанец, Г. Ф. Вештарт
2010   Беларускі арфаграфічны слоўнік / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы ; [укладальнікі: Л. П. Кунцэвіч, І. У. Кандраценя] ; пад рэдакцыяй А. А. Лукашанца
2011 Беларускі дзяржаўны універсітэт (Мінск). Кафедра сучаснай беларускай мовы Працы кафедры сучаснай беларускай мовы : [навуковае выданне] / [Беларускі дзяржаўны універсітэт] ; рэдкал.: Міхневіч А.Я. (адк. рэд.) [і інш.]. — 2011, вып. 10 : да 90-годдзя Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
2011 Колас, Якуб (пісьменнік ; 1882—1956) Збор твораў : у 20 т. / Якуб Колас ; рэдкалегія: М. У. Мясніковіч [і інш.] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, [Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы]. — Т. 16: Публіцыстыка, 1906-1950 / [рэдактары тома: Т. С. Голуб, М. І. Мушынскі ; падрыхтоўка тэкстаў і каментарыі: А. А. Васілевіч і інш. ; пасляслоўе Мушынскі М. І.]
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>