home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001a="BY-NLB-ar2661960"
   Записи: 1 - 8 из 8 (стр. 1 из 1)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2005   Метадычныя рэкамендацыі да публікацыі лацінскіх дакументаў XIII - XIV стст. / Кам. па архівах і справаводству пры Савеце Міністраў Рэсп. Беларусь, Бел. навук.-даслед. ін-т дакументазнаўства і арх. справы ; аўт.-склад. А.А. Жлутка
1999   Архівы і справаводства = Архивы и делопроизводство : навукова-практычны ілюстраваны часопіс / Заснавальнік: Камітэт па архівах і справаводству пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь
2002   Гербоўнік беларускай шляхты / Нацыянальны цэнтр па архівах і справаводству Рэспублікі Беларусь, Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы ; [навуковы рэдактар А. Рахуба]
2006   Архівісты Беларусі : біябліягр. давед. / Кам. па архівах і справаводству пры Савеце Міністраў Рэсп. Беларусь, Бел. навук.-даслед. ін-т дакументазнаўства і арх. справы ; склад.: С.У. Жумар, М.Ф. Шумейка ; навук. рэд.: У.І. Адамушко, В.У. Бірукова
2006 "Р. П. Платонаў і пытанні архівазнаўства, археаграфіі, крыніцазнаўства і гісторыі Беларусі XX ст.", архіўныя чытанні (2005 ; Мінск) Мінулае павінна служыць людзям... : матэрыялы арх. чытанняў "Р.П. Платонаў і пытанні архівазнаўства, археаграфіі, крыніцазнаўства і гісторыі Беларусі XX ст.", прысвеч. 75-годдзю з дня нараджэння Р.П. Платонава (Мінск, 14 снеж. 2005 г.) / Кам. па арх. і справаводству пры Савеце Міністраў Рэсп. Беларусь, Бел. навук.-даслед. ін-т дакументазнаўства і арх. справы ; адк. рэд.: Ю.У. Несцяровіч і У.В. Фядосаў
1999-9999   Магілеўскі магістрат / Кам. па арх. і справаводству пры Савеце Міністраў Рэсп. Беларусь, Нац. гіст. арх. Беларусі ; аўт.-склад.: А.А. Лашкевіч, З.Л. Яцкевіч
2000   Беларускі археаграфічны штогоднік / Камітэт па архівах і справаводству пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь, Археаграфічная камісія Белкамархіва, Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы
1993   Беларуская Мінуўшчына : гісторыка-публіцыстычны ілюстраваны часопіс / заснавальнікі: Дзяржаўны камітэт па архівах і справаводству Рэспублікі Беларусь, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Рада згуртавання беларусаў свету "Бацькаўшчына" [і інш.]
Записей на стр.