home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001a="BY-NLB-ar41814"
   Записи: 1 - 10 из 190 (стр. 1 из 19)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2010   "I am an adult person" : development and implementation of occupational therapy for multihandicapped youth in Belarus / [authors: Thieu Dollevoet [et al.] ; under the overall editorship of Jos Kienhuis] ; Non-Governmental Organization "Belarusian Association of Assistance to Children and Young People with Disabilities" ; Belarusian State Pedagogical University
2004 Шабовiч, Мiкола (кандыдат філалагічных навук ; паэт ; 1959—2021) Аказіянальныя словы ў беларускіх мастацкіх тэкстах 20-х гг. XX ст. : дыс.... канд. філал. навук / Шабовіч Мікалай Віктаравіч ; Бел. дзярж. пед. ун-т імя Максіма Танка
2004   Назаўседы разам: гісторыя нацыянальна-дзяржаўнага станаўлення Беларусі (да 65-годдзя ўз`яднання Заходняй Беларусі з БССР) : матэрыялы Рэсп. навук.-тэарэт. канф., Мінск, 28 верас. 2004 г. / Бел. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка ; рэдкал.: Каваленя (гал. рэд.) [і інш.]
2006 Пашкевіч, Аляксандр Васільевіч (кандыдат гістарычных навук ; нар. 1978) Парламенцкія формы змагання за нацыянальныя і сацыяльныя правы беларускага народа ў міжваеннай Польшчы (1921-1930 гг.) : аўтарэф. дыс.... канд. гіст. навук / Пашкевіч Аляксандр Васільевіч ; Бел. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка
2006 Снапкоўская, Святлана Валянцінаўна (доктар гістарычных навук ; нар. 1954) Гісторыя адукацыі і педагагічнай думкі : вучэб.-метад. дапам. / С.В. Снапкоўская ; Бел. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка
2007 Поляк, Наталля Аляксандраўна (кандыдат гістарычных навук ; нар. 1979) Дысідэнцкае пытанне на Беларусі ў кантэксце міжнародных адносін (1660-1768 гг.) : аўтарэф. дыс.... канд. гіст. навук / Поляк Наталля Аляксандраўна ; Бел. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка
2006   Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветных цывілізацый : вучэб. дапам. : у 2 ч. / Бел. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка
2001   Грамадазнаўчыя навукі : метадалогія, праблемы, перспектывы : штогоднік навукова-даследчых кафедр грамадазнаўчых навук БДПУ / Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт ім. М. Танка ; рэдкал.: Каваленя А. А. (гал. рэд.) [і інш.]. — 2001, вып. 1
2006 Пілецкі, Віктар Аляксандравіч (доктар гістарычных навук ; нар. 1960) Выхаваўча-адукацыйны працэс на беларускіх землях у дахрысціянскі перыяд: праблема гістарычнага генезісу : дыс.... д-ра гіст. навук / Пілецкі Віктар Аляксандравіч ; Бел. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка
2007 Вялікі, Анатоль Фёдаравіч (кандыдат гістарычных навук ; нар. 1956) Беларусь - Польшча ў XX стагоддзі. Невядомая рэпатрыяцыя. 1955-1959 гг. : манаграфія / А. Ф. Вялікі ; навук. рэд. В. Д. Селяменеў ; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка, Нац. арх. Рэсп. Беларусь
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>