home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001a="BY-NLB-ar491329"
   Записи: 1 - 20 из 22 (стр. 1 из 2)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
1996 Лазарук, Міхаіл Арсеньевіч (доктар філалагічных навук, літаратуразнавец ; 1926—2000) Слоўнік літаратуразнаўчых тэрмінаў
1998 Багдановіч, Ірына Эрнстаўна (кандыдат філалагічных навук ; паэтэса ; нар. 1956) Гісторыя беларускай літаратуры : ХІХ-пачатак ХХ ст.: Падруч.для студэнтаў філал.спецыяльнасцей выш.пед.навуч.устаноў / Пад агул.рэд.Лазарука М.А.,Семяновіча А.А
1984 Протчанка, Васіль Ульянавіч (доктар педагагічных навук ; 1930—2002) Вывучэнне сінтаксісу ў школе : Словазлучэнне. Просты сказ / В. У. Протчанка ; [рэдкалегія: М. А. Лазарук (старшыня) і інш.]
1969 Лазарук, Міхаіл Арсеньевіч (доктар філалагічных навук, літаратуразнавец ; 1926—2000) Беларуская паэма ў XIX-пачатку XX стагодзя : Станаўленне жанру:Ч.1-2 :Дыс....д-ра філал.навук / АН БССР.Ін-т літ.імя Янкі Купалы. Ч.2
1985   Асвета і педагагічная думка ў Беларусі : са старажытных часоў да 1917 г. / [М. М. Абраменка і інш. ; рэдкалегія: М. А. Лазарук (адказны рэдактар) і інш.]
1959 Лазарук, Міхаіл Арсеньевіч (доктар філалагічных навук, літаратуразнавец ; 1926—2000) Пімен Панчанка : Літ.-крытыч.нарыс
1978 Лазарук, Міхаіл Арсеньевіч (доктар філалагічных навук, літаратуразнавец ; 1926—2000) Уводзіны ў літаратуразнаўства : Хрэстаматыя:[Для філал.фак.вну БССР] / Уклад.:М.А.Лазарук і інш.; Пад агул.рэд.М.А.Лазарука
1998 Грынчык, Мікола (1923—1999) Гісторыя беларускай літаратуры : Старажытны перыяд:Падруч.для студэнтаў філал.спецыяльнасцей ВНУ / Пад агул.рэд.Лазарука М.А.,Семяновіча А.А
1983 Лазарук, Міхаіл Арсеньевіч (доктар філалагічных навук, літаратуразнавец ; 1926—2000) Слоўнік літаратуразнаўчых тэрмінаў : Дапаможнік для настаўнікаў
1967 Лазарук, Міхаіл Арсеньевіч (доктар філалагічных навук, літаратуразнавец ; 1926—2000) Тэорыя літаратуры ў школе : дапаможнік для вучняў сярэдняй школы / М. А. Лазарук
1968 Лазарук, Міхаіл Арсеньевіч (доктар філалагічных навук, літаратуразнавец ; 1926—2000) Станаўленне беларускай паэмы : Жанр паэмы і некаторыя асаблівасці развіцця бел.літаратуры ў першай палавіне ХІХст
1982 Лазарук, Міхаіл Арсеньевіч (доктар філалагічных навук, літаратуразнавец ; 1926—2000) Уводзіны ў літаратуразнаўства : Дапаможнік для пед.ін-таў
1963 Лазарук, Міхаіл Арсеньевіч (доктар філалагічных навук, літаратуразнавец ; 1926—2000) Янка Купала : Семінарый
1964 Лазарук, Міхаіл Арсеньевіч (доктар філалагічных навук, літаратуразнавец ; 1926—2000) Пытанні тэорыі літаратуры
1995 Лазарук, Міхаіл Арсеньевіч (доктар філалагічных навук, літаратуразнавец ; 1926—2000) Урок літаратуры ў школе : Кн. для настаўніка / Пад рэд.М.А.Лазарука,В.У.Івашына
1969 Лазарук, Міхаіл Арсеньевіч (доктар філалагічных навук, літаратуразнавец ; 1926—2000) Беларуская паэма ў XIX-пачатку XX стагодзя : Станаўленне жанру:Ч.1-2 :Дыс....д-ра філал.навук / АН БССР.Ін-т літ.імя Янкі Купалы. Ч.1
1970 Лазарук, Міхаіл Арсеньевіч (доктар філалагічных навук, літаратуразнавец ; 1926—2000) Беларуская паэма ў другой палавіне XIX-пачатку XX стагоддзя
1994 Лазарук, Міхаіл Арсеньевіч (доктар філалагічных навук, літаратуразнавец ; 1926—2000) Навучанне і выхаванне творчасцю : педагагічныя роздумы і пошукі / М. А. Лазарук
1996 Грынчык, Мікола (1923—1999) Гісторыя беларускай літаратуры : Старажыт.перыяд:Падруч.для філал.спецыяльнасцей пед.ВНУ / Пад агул.рэд.Лазарука М.А.,Семяновіча А.А
2003 Лазарук, Міхаіл Арсеньевіч (доктар філалагічных навук, літаратуразнавец ; 1926—2000) Слоўнік літаратуразнаўчых тэрмінаў
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>