home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001a="BY-NLB-ar77438"
   Записи: 1 - 10 из 339 (стр. 1 из 34)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2004 Дзярновіч, Алег Іванавіч (кандыдат гістарычных навук ; нар. 1966) Дакументальныя крыніцы па гісторыі палітычных адносін Вялікага Княства Літоўскага і Лівоніі ў канцы XV- першай палове XVI стст. (сістэматызацыя і актавы аналіз) : дыс.... канд. гіст. навук / Дзярновіч Алег Іванавіч ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі
2005 Унучак, Андрэй Уладзіміравіч (кандыдат гістарычных навук ; нар. 1978) "Наша ніва" і беларускі нацыянальны рух (1906 - 1915 гг.) : дыс.... канд. гіст. навук / Унучак Андрэй Уладзіміравіч ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі
2006   Заходні рэгіен Беларусі вачыма гісторыкаў і краязнаўцаў : зб. навук. арт. / Ін-т гісторыі НАН Беларусі, Гродзен. дзярж. ун-т імя Я. Купалы, Каф. гісторыі Беларусі ; рэдкал.: Крэнь І.П. (адк. рэд.) [і інш.]
2005 Шадыра, Вадзім Іосіфавіч (кандыдат гістарычных навук ; 1947— ) Праблема славянскага засялення беларуска-расійскага рэгіена басейна Заходняй Дзвіны ў эпоху ранняга сярэднявечча : [навук. справаздача / В.І. Шадыра, Л.У. Дучыц, В.А. Емельянчык] ; навук. кіраўн. В.І. Шадыра ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі
2008 Кошман, Вадзім Іванавіч (кандыдат гістарычных навук ; нар. 1975) Паселішчы міжрэчча Бярэзіны і Дняпра ў X-XIII стст. / В. І. Кошман ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі
2008   Метрыка Вялікага княства Літоўскага : кніга 70 (1582―1585) : кніга запісаў № 70 (копія канца XVI ст.) / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі ; падрыхтаваў А. А. Мяцельскі
2007 Шпунт, Андрэй Аркадзьевіч (нар. 1969) Перыядызацыя і класіфікацыя гарадской геральдыкі Беларусі : дысертацыя на суісканне вучонай ступені кандыдата гістарычных навук / Шпунт Андрэй Аркадзьевіч ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі
2009 Траццяк, Сяргей Аляксандравіч (кандыдат гістарычных навук ; нар. 1974) Брэсцкі мір і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі, лістапад 1917 — студзень 1919 г. / С. А. Траццяк ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі
2009 Мядзведзева, Вольга Уладзіміраўна (кандыдат гістарычных навук, археалогія ; нар. 1962) Вырабы касцярэзнай вытворчасці з тэрыторыі Полацкай зямлі IX-XIII стст. (тэхналогія, тыпалогія, храналогія) : дысертацыя на суісканне вучонай ступені кандыдата гістарычных навук / Мядзведзева Вольга Уладзіміраўна ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі
2007 Ляхоўскі, Уладзімір Віктаравіч (кандыдат гістарычных навук ; 1964—2021) Адукацыя на акупіраваных Германіяй беларускіх землях у гады Першай сусветнай вайны (1915-1918) : дыс.... канд. гіст. навук / Ляхоўскі Уладзімір Віктаравіч ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>