home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001a="BY-NLB-ar80573"
   Записи: 1 - 10 из 60 (стр. 1 из 6)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2011   Летапіс перыядычных выданняў Беларусі = Chronicle of Periodical Edtions of Belarus : (новыя, перайменаваныя і спыненыя часопісы і газеты) : дзяржаўны бібліяграфічны паказальнік / Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная кніжная палата Беларусі. — 2006-2020. — 2010 / cкладальнікі: І. Г. Бабарыка, А. У. Сташкевіч ; рэдактары: М. Ю. Голяс, А. У. Сташкевіч, І. У. Яскульская (адказны рэдактар)
2014   Летапіс перыядычных выданняў Беларусі = Chronicle of Periodical Edtions of Belarus : (новыя, перайменаваныя і спыненыя часопісы і газеты) : дзяржаўны бібліяграфічны паказальнік / Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная кніжная палата Беларусі. — 2006-2020. — 2013 / cкладальнікі: І. Г. Бабарыка, А. Л. Біруля ; рэдактары: М. Ю. Голяс, А. У. Сташкевіч, І. У. Яскульская (адказны рэдактар)
2009   Кніжны летапіс = Сhronicle of Books : дзяржаўны бібліяграфічны паказальнік / Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная кніжная палата Беларусі
2016   Журналістыка — 2016: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 18-й Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 95-годдзю БДУ (10―11 лістапада) / [рэдкалегія: С. В. Дубовік (адказны рэдактар) і інш.]
2005   Журналістыка - 2005: на скражаванні часу і прасторы : матэрыялы 7-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 80-годдзю Бел. радые і 50-годдзю Бел. тэлебачання (1-2 снеж.) / М-ва інфарм. Рэсп. Беларусь, М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Бел. дзярж. ун-т, Фак. журналістыкі ; рэдкал.: С.В. Дудовік (адк. рэд.) [і інш.]
1995   Летапіс друку Беларусі. Летапіс часопісных артыкулаў : дзяржаўны бібліяграфічны паказальнік / Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная кніжная палата Беларусі
2005   Беларусь у сусветным друку = Belarus in the World's Press : нацыянальны бібліяграфічны паказальнік / Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь ; Нацыянальная кніжная палата Беларусі
2004   Летапіс перыядычных выданняў і выданняў, якія прадаўжаюцца = Chronicle of periodical and continued edtionos : дзярж. бібліягр. паказ. / М-ва інфарм. Рэсп. Беларусь, Нац. кн. палата Беларусі; ; Склад.: А.А. Маісеенка, А.У. Сташкевіч ; Адк. рэд. А.І. Ярмоліч. — 1995-2005. — 2003 / склад.: А. А. Маісеенка, А. У. Сташкевіч ; адк. рэд. А. І. Ярмоліч
2007   Летапіс друку Беларусі. Летапіс картаграфічных выданняў = Chronicle of the Press of Belarus. Chronicle of Cartographic Editions : дзяржаўны бібліяграфічны паказальнік / М-ва інфарм. Рэсп. Беларусь, Нац. кніжная палата Беларусі
2011   Журналістыка-2011 : стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 13-й Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 90-годдзю БДУ (8-9 снежня, [Мінск]) / [рэдкалегія: С. В. Дубовік (адказны рэдактар) і інш.]
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>