home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001a="BY-NLB-ar80984"
   Записи: 1 - 10 из 65 (стр. 1 из 7)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2006 "Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія", міжнародная навуковая канферэнцыя (7 ; 2006 ; Віцебск) Acta albaruthenica, rossica, polonica : VII міжнар. навук. канф. "Бел.-рус.-пол. супастаўляльнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія" : зб. навук. арт. / Віцеб. дзярж. ун-т імя П.М. Машэрава, Бел. рэсп. Фонд Фундам. даслед., Ін-т пол. у Мінску ; пад агул. рэд. Г.М. Мезенка
2006 Грачыха, Таццяна Антонаўна (філолаг) Дыялектны тэматычны слоўнік найменняў іхтыя- і герпетафаўны Беларускага Паазер'я / Т.А. Грачыха ; Віцеб. дзярж. ун-т імя П.М. Машэрава
2007   Дзіцячы фальклор Віцебшчыны ў сучасных запісах / Віцеб. дзярж. ун-т імя П. М. Машэрава ; склад.: А. С. Емяльянаў, Г. П. Харошка
2015 Мезенка, Ганна Міхайлаўна (доктар філалагічных навук, мовазнаўства ; нар. 1948) Гісторыя беларускай зямлі ва ўласных імёнах: па слядах Дзён пісьменства : манаграфія / Г. М. Мезенка, І. Л. Капылоў ; [навуковы рэдактар Г. М. Мезенка] ; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава"
2015 Півавар, Кацярына Сяргееўна (кандыдат філалагічных навук ; нар. 1988) Беларуская ментальнасць у моўнай прасторы мастацкага тэксту : манаграфія / К. С. Півавар ; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава"
2017 Шчэрбін, Марына Міхайлаўна (кандыдат педагагічных навук ; нар. 1984) Фарміраванне зместу грамадзянска-патрыятычнага выхавання ў педагагічнай думцы Беларусі XIV—XVII стст. : аўтарэферат дысертацыі на саісканне вучонай ступені кандыдата педагагічных навук : спецыяльнасць 13.00.01 Агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і адукацыі / Шчэрбін Марына Міхайлаўна ; Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава"
2018 Глазман, Любоў Якаўлеўна (кандыдат філалагічных навук, літаратуразнавец ; нар. 1989) Самаідэнтыфікацыя асобы ў "малой" прозе М. Гарэцкага і Л. Андрэева : аўтарэферат дысертацыі на атрыманне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук : спецыяльнасці 10.01.01 Беларуская літаратура, 10.01.02 Руская літаратура / Глазман Любоў Якаўлеўна ; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
2018 Міхайлава, Алена Леанідаўна (кандыдат педагагічных навук, агульная педагогіка ; нар. 1977) Этнапедагагічная падрыхтоўка спецыялістаў сацыяльнай сферы ва ўмовах полікультурнага соцыуму: тэарэтыка-метадалагічны аспект : манаграфія / А. Л. Міхайлава ; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава"
2019   The youth of the 21st century: education, science, innovations : proceedings of VI International Conference for Students, Postgraduates and Young Scientists, Vitebsk, December 12, 2019 / [editorial board: I. M. Prishchepa (editor-in-chief) [et al.] ; Ministry of Education of the Republic of Belarus, Educational Establishment "Vitebsk State University named after P. M. Masherov"
2015   Віцебшчына ў гады Вялікай Айчыннай вайны : зборнік навуковых артыкулаў / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі [і інш. ; складальнікі: А. А. Крыварот і інш. ; рэдакцыйная калегія: А. А. Каваленя (галоўны рэдактар) і інш.]
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>