home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001a="BY-SEK-121113"
   Записи: 1 - 10 из 43 (стр. 1 из 5)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2001 Груша, Аляксандр Іванавіч (доктар гістарычных навук ; нар. 1973) Канцылярыя Вялікага Княства Літоўскага 40-х гадоў XV-першай паловы XVI ст. : Аўтарэф.дыс.... канд.гіст.навук / Нац.акад.навук Беларусі.Ін-т гісторыі
2018   Belarus: pages of history / [the editorial board: A. A. Kovalenya (head) [et al.] ; [переводчик А. В. Вдовичев] ; National Academy of Sciences of Belarus, Institute of History
2020   Станіслаў Манюшка [Мультымедыя] : прыжыццёвыя выданні твораў музычнага класіка з фондаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі / укладальнік А. П. Дзенісенка ; рэдкалегія: А. І. Груша (галоўны рэдактар) [і інш.]
2006 Груша, Аляксандр Іванавіч (доктар гістарычных навук ; нар. 1973) Беларуская кірылічная палеаграфія : вуч. дапам. для студэнтаў гіст. фак. / А.І. Груша
2020   Акадэмічная гуманітарыстыка : важнейшыя вынікі 2019 года / [А. А. Каваленя — кіраўнік праекта, В. І. Ляўковіч — намеснік кіраўніка праекта, В. С. Юшкевіч — складальнік і навуковы рэдактар і інш.] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў
2006   Метрыка Вялікага Княства Літоўскага = Metrica of the Grand Duchy of Lithuania = Метрика Великого Княжества Литовского = Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Metrika = Metryka Wielkiego Księstwa Litewskiego : кніга № 46 (1562―1565) : кніга запісаў № 46 (копія канца XVI ст.) / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі ; падрыхтаваў В. С. Мянжынскі ; [рэдкалегія: В. А. Варонін і інш.]
2019   Францыск Скарына: новыя даследаванні : [зборнік артыкулаў] / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа ; укладальнік Аляксандр Груша ; [рэдкалегія: А. І. Груша (старшыня) і інш.]
2014 Груша, Аляксандр Іванавіч (доктар гістарычных навук ; нар. 1973) Альбом палеаграфічных здымкаў : (з электронным дадаткам) : дапаможнік для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1-21 03 01 "Гісторыя (па напрамках)", 1-23 01 13 "Гісторыка-архівазнаўства" / А. І. Груша, А. М. Латушкін ; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
2003   Вялікае княства Літоўскае : метадалогія і метады даследавання / [Я. Бак і інш. ; складальнікі: С. Каўн, С. Салей, Н. Сліж ; рэдактар: С. Каўн] ; Гродзенскае абласное грамадскае аб'яднанне маладых навукоўцаў "ВІТ"
2012   Полацк, 1150 = Полоцк, 1150 : фотаальбом / [складальнікі: У. П. Свентахоўскі і інш. ; рэдакцыйны савет: А. М. Косінец і інш. ; аўтары ідэі: А. А. Каваленя, Т. У. Бялова ; аўтары тэкстаў: І. Ю. Варанкова і інш. ; фотаздымкі В. В. Даніловіча і інш.]
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>