home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001a="BY-SEK-175415"
   Записи: 1 - 20 из 25 (стр. 1 из 2)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
1979 Каваленка, Віктар Антонавіч (доктар філалагічных навук ; пісьменнік ; 1929—2001) Жывое аблічча дзен : Літ.-крытыч.артыкулы
1982 Каваленка, Віктар Антонавіч (доктар філалагічных навук ; пісьменнік ; 1929—2001) З пазіцый сучаснасці : (Агульны працэс літ.развіцця)
1964   Маладыя пісьменнікі Беларусі : бібліяграфічны даведнік. Кнігі 1958—1963 / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Аддзел беларускай літаратуры і бібліяграфіі ; [складальнік М. С. Васілеўскі ; рэдактар, аўтар прадмовы В. А. Каваленка]
1987 Каваленка, Віктар Антонавіч (доктар філалагічных навук ; пісьменнік ; 1929—2001) Покліч жыцця : Літ. крытыка
1963 Каваленка, Віктар Антонавіч (доктар філалагічных навук ; пісьменнік ; 1929—2001) Пошукі і здзяйсненні : Творчасць Змітрака Бядулі
1981 Каваленка, Віктар Антонавіч (доктар філалагічных навук ; пісьменнік ; 1929—2001) Міфа-паэтычныя матывы ў беларускай літаратуры / АН БССР.Ін-т літ.імя Я.Купалы
1975 Каваленка, Віктар Антонавіч (доктар філалагічных навук ; пісьменнік ; 1929—2001) З пазіцый сучаснасці : (Агульны працэс літ.развіцця)
1978 Каваленка, Віктар Антонавіч (доктар філалагічных навук ; пісьменнік ; 1929—2001) Некаторыя асаблівасці параўнальнага вывучэння славянскіх літаратур запозненага развіцця : На матэрыяле беларус. літ. / АН БССР,Ін-т літ
1970 Каваленка, Віктар Антонавіч (доктар філалагічных навук ; пісьменнік ; 1929—2001) Голас чалавечнасці : Пра некаторыя гуманіст.матывы ў беларус.літаратуры / АН БССР.Ін-т літаратуры імя Я.Купалы
1989 Каваленка, Віктар Антонавіч (доктар філалагічных навук ; пісьменнік ; 1929—2001) Веліч праўды : Выбранае / Прадм.А.Адамовіча
1975 Каваленка, Віктар Антонавіч (доктар філалагічных навук ; пісьменнік ; 1929—2001) Прага духоўнасці : Літ.-крытыч.артыкулы
1972 Каваленка, Віктар Антонавіч (доктар філалагічных навук ; пісьменнік ; 1929—2001) Шляхі развіцця беларускай савецкай прозы. Агульны рух і галоўныя тэндэнцыі / В. Каваленка, М. Мушынскі, А. Яскевіч ; рэдактар П. К. Дзюбайла ; АН БССР, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы
1968 Боган, Уладзімір Раманавіч Родная літаратура : Хрэстаматыя для 10 класа сярэд. шк. / Склалі Боган У. Р. і інш
1983 Шамякін, Іван Пятровіч (пісьменнік ; 1921—2004) Трывожнае шчасце : пенталогія : [для старэйшага школьнага ўзросту] / Іван Шамякін ; [уступны артыкул В. Каваленкі]
1988 Лапінскене, Альма Пранаўна (кандыдат філалагічных навук ; нар. 1946) Перазовы сяброўскіх галасоў : беларуска-літоўскае літаратурнае ўзаемадзеянне ад старажытнасці да нашага часу / А. П. Лапінскене, А. І. Мальдзіс ; [рэдактары: В. А. Каваленка, В. Д. Галініс ; Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут літаратуры імя Янкі Купалы, Акадэмія навук Літоўскай ССР, Інстытут літоўскай мовы і літаратуры]
1980 Каваленка, Віктар Антонавіч (доктар філалагічных навук ; пісьменнік ; 1929—2001) Іван Шамякін : Нарыс жыцця і творчасці:[Для сярэд. і ст.шк.узросту]
1981 Голубева, Ларыса Сцяпанаўна (кандыдат філалагічных навук) Гісторыя беларускай літаратуры,XIX-пачатак XX ст. : Падручнік для філал.фак.пед.ін-таў / Пад рэд.М.А.Лазарука,А.А.Семяновіча
1995 Жыбуль, Вячаслаў Васілевіч (літаратуразнавец ; нар. 1948) Нарысы па гісторыі беларуска-рускіх літаратурных сувязей : У 4 кн. / АН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. Кн. 4, Перыяд Вялікай Айчыннай вайны і пасляваенны час.1941-1992
1977 Каваленка, Віктар Антонавіч (доктар філалагічных навук ; пісьменнік ; 1929—2001) Праблемы сучаснай беларускай крытыкі / АН БССР. Ін-т літ. імя Я. Купалы ; [Рэд. П. К. Дзюбайла]
1983 Гапава, Валянціна Ігнатаўна (літаратуразнавец ; 1923—2003) Гісторыя беларускай савецкай літаратуры,1941-1980 : [Падручнік для філал.фак.пед.ін-таў БССР] / Пад агул.рэд.М.А.Лазарука,А.А.Семяновіча
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>