home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001a="BY-SEK-188820"
   Записи: 1 - 20 из 24 (стр. 1 из 2)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
1974 Жураўскі, Аркадзь Іосіфавіч (доктар філалагічных навук ; 1924—2009) За родныя хаты.Партызанскія ўспаміны / АН БССР.Ін-т мовазнаўства
1993 Жураўскі, Аркадзь Іосіфавіч (доктар філалагічных навук ; 1924—2009) Праблемы норм беларускай літаратурнай мовы / АН Беларусі.Беларус.кам.славістаў
2014 Жураўскі, Аркадзь Іосіфавіч (доктар філалагічных навук ; 1924—2009) Выбраныя працы / А. І. Жураўскі ; [укладальнікі: Н. В. Паляшчук, А. Ф. Мяснікоў] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Філіял "Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы"
2000 Абрамаў, Іван Міхайлавіч (доктар эканамічных навук ; 1955—2008) Беларусь на мяжы тысячагоддзяў / Рэдкал.:Вайтовіч А.П.і інш.;Маст.афарм.Жука У.М
2015   Гісторыя Беларусі : палемічныя матэрыялы / [М. А. Багушэвіч і інш.] ; пад рэдакцыяй Я. К. Новака
1985   Асвета і педагагічная думка ў Беларусі : са старажытных часоў да 1917 г. / [М. М. Абраменка і інш. ; рэдкалегія: М. А. Лазарук (адказны рэдактар) і інш.]
1953 Жураўскі, Аркадзь Іосіфавіч (доктар філалагічных навук ; 1924—2009) Гісторыя загаднага ладу ў беларускай мове : Дыс.... канд.філал.навук / АН БССР.Ін-т мовазнаўства
1967 Жураўскі, Аркадзь Іосіфавіч (доктар філалагічных навук ; 1924—2009) Гісторыя беларускай літаратурнай мовы : У 2 т. / АН БССР.Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. Т.1
1972   Гравюры Францыска Скарыны [Выяўленчы матэрыял] = Гравюры Франциска Скорины / [навуковыя рэдактары: А. І. Жураўскі, П. В. Масленікаў, Г. В. Штыхаў ; уступны артыкул, сістэматызацыя гравюр і мастацтвазнаўчы аналіз Л. Баразны ; фотарэпрадукцыі і фотарэстаўрацыя П. Захарэнкі]
1958 Крукоўскі, Мікалай Ігнатавіч (доктар філасофскіх навук ; 1923—2013) Рускі лексічны ўплыў на сучасную беларускую літаратурную мову / Н. І. [г. зн. М. І.] Крукоўскі ; [редактар А. І. Жураўскі] ; Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа
1973 Жураўскі, Аркадзь Іосіфавіч (доктар філалагічных навук ; 1924—2009) Характар знешніх узаемаадносін беларускай літаратурнай мовы з іншымі славянскімі мовамі ў пачатковы перыяд яе фарміравання
1979 Булыка, Аляксандр Мікалаевіч (доктар філалагічных навук, мовазнавец ; нар. 1935) Гістарычная марфалогія беларускай мовы / АН БССР.Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа
1970   Гістарычная лексікалогія беларускай мовы / АН БССР.Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа;[Рэд.:А.Я.Баханькоў і інш.]
1990 Булыка, Аляксандр Мікалаевіч (доктар філалагічных навук, мовазнавец ; нар. 1935) Мова выданняў Францыска Скарыны / А. М. Булыка, А. І. Жураўскі, У. М. Свяжынскі ; [рэдактар А. І. Жураўскі] ; Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мовазнаўства імя Я. Коласа АН БССР
1994   Беларуская мова : энцыклапедыя / пад рэдакцыяй А. Я. Міхневіча
1983 Жураўскі, Аркадзь Іосіфавіч (доктар філалагічных навук ; 1924—2009) Мова нашых продкаў : [Для сярэд. і ст.шк.узросту] / [Мал. У.С.Пашчасцева]
1988   Мова беларускай пісьменнасці XIV—XVIII стст
1993   Інстытут беларускай культуры / [М. П. Касцюк і інш. ; рэдкалегія: М. А. Барысевіч (старшыня) і інш.] ; Акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі
1996   Беларусістыка : рэфератыўны зборнік / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Аддзел навуковай інфармацыі па гуманітарных навуках. — 1996: Палітычныя партыі Беларусі : тэматычны зборнік / [рэдакцыйная калегія: Л.Ф. Яўменаў [і інш.]
1979 Жураўскі, Аркадзь Іосіфавіч (доктар філалагічных навук ; 1924—2009) Беларускае мовазнаўства ў Акадэміі навук БССР / А. І. Жураўскі, А. А. Крывіцкі ; АН БССР, Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>