home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001a="BY-SEK-462539"
   Записи: 1 - 10 из 45 (стр. 1 из 5)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
1999 Паляшчук, Наталля Вікенцьеўна (кандыдат філалагічных навук ; нар. 1973) Мова "Трыбунала" (1586) : Дыс.... канд.філал.навук ; Нац.АН Беларусі.Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа
2020 Паляшчук, Наталля Вікенцьеўна (кандыдат філалагічных навук ; нар. 1973) Аляксандр Мікалаевіч Булыка (Да 85-годдзя з дня нараджэння) / Н. В. Паляшчук
2008   Слуцкае Евангелле [Электронны рэсурс] : беларускі рукапіс XVI ст. / Н. В. Паляшчук [і інш.] ; склад. Т. І. Рошчына ; Нац. б-ка Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы НАН Беларусі, Беларус. рэсп. фонд фундам. даслед
2021   Акадэмічная гуманітарыстыка, 2016—2020 гады : важнейшыя вынікі дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў "Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства" / [А. А. Каваленя (кіраўнік праекта) і інш.] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў
2010   Беларускае слова: гісторыя і сучаснасць : зборнік артыкулаў па матэрыялах навуковых чытанняў, прысвечаных памяці прафесара Аркадзя Іосіфавіча Жураўскага (27 кастрычніка 2009 года, г. Мінск) / пад агульнай рэдакцыяй М. Р. Прыгодзіча
2013   Беларуская лінгвістыка / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа ; рэдкал.: А.А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]. — 2006-2016. — 2013, вып. 70 / Філіял "Інстытут мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы"
2014   Беларуская лінгвістыка / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа ; рэдкал.: А.А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]. — 2006-2016. — 2014, вып. 72 / Філіял "Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы" ; [рэдкал.: А. А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]
2014 Жураўскі, Аркадзь Іосіфавіч (доктар філалагічных навук ; 1924—2009) Выбраныя працы / А. І. Жураўскі ; [укладальнікі: Н. В. Паляшчук, А. Ф. Мяснікоў] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Філіял "Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы"
2018   Беларуская лінгвістыка / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа ; рэдкал.: А.А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]. — 2017-. — 2018, вып. 80
2021   Беларуская лінгвістыка / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа ; рэдкал.: А.А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]. — 2017-. — 2021, вып. 86
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>