home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001a=BY-SEK-668316
   Записи: 1 - 23 из 23

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2012   Новае слова ў беларусістыцы. Мовазнаўства : матэрыялы V Міжнароднага кангрэса беларусістаў, Мінск, 20―21 мая 2010 года / [рэдактары тома: С. М. Запрудскі, Г. А. Цыхун]
2015 Запрудскі, Сяргей Мікалаевіч (кандыдат філалагічных навук ; нар. 1957) Гісторыя беларускага мовазнаўства (1918-1941) : дапаможнік для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-21 05 01 "Беларуская філалогія" (па напрамках) / С. М. Запрудскі ; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
2013   Беларуская мова і мовазнаўства: XIX стагоддзе / [І. А. Гапоненка і інш.] ; пад агульнай рэдакцыяй М. Р. Прыгодзіча ; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
2010 "Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскіх краін", міжнародны кангрэс беларусістаў (4 ; 2005 ; Мінск) Мовазнаўства : матэрыялы IV міжнароднага кангрэса беларусістаў "Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскіх краін", Мінск, 6―9 чэрвеня 2005 г. / [пад рэдакцыяй С. Запрудскага, Г. Цыхуна]
2012   Новае слова ў беларусістыцы. Гісторыя і культуралогія : матэрыялы V Міжнароднага кангрэса беларусістаў, Мінск, 20―21 мая 2010 года / [пад рэдакцыяй А. А. Сушы]
2014 Некрашэвіч, Сцяпан Міхайлавіч (мовазнавец ; 1883—1937) Расійска-беларускі слоўнік : [больш за 60 тысяч слоў] / Сьцяпан Некрашэвіч, Мікола Байкоў ; [рэдактар Валер Булгакаў ; прадмова Сяргея Запрудскага]
2007   Беларусь і беларусы ў прасторы і часе : зб. да 75-годдзя праф. А. Мальдзіса / Грамад. аб'яд-не "Міжнар. асац. беларусістаў", Пол. ін-т у Мінску ; пад рэд.: С. Запрудскага, А. Фядуты, З. Шыбекі
2015 Каспяровіч, Мікалай Іванавіч (1900—1937) Віцебскі краёвы слоўнік : (матар'ялы) / Мікола Касьпяровіч ; пад рэдакцыяй М. Я. Байкова і Б. І. Эпімаха-Шыпілы ; [прадмова С. Запрудскага] ; Інстытут беларускай культуры
2014   Trasjanka und Suržyk ― gemischte weißrussisch-russische und ukrainisch-russische Rede : sprachlicher Inzest in Weißrussland und der Ukraine? / herausgegeben von Gerd Hentschel, Oleksander Taranenko, Sjarhej Zaprudski
2013 Запрудскі, Сяргей Мікалаевіч (кандыдат філалагічных навук ; нар. 1957) Беларускае мовазнаўства і развіццё беларускай літаратурнай мовы: 1920-1930 гады / С. М. Запрудскі ; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
2018   Лексікалогія беларускай мовы ў даследаваннях і каментарыях : дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-21 05 01 "Беларуская філалогія (па напрамках)" / [Г. І. Кулеш і інш. ; пад агульнай рэдакцыяй, з прадмовай М. Р. Прыгодзіча] ; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
2012   Новае слова ў беларусістыцы. Літаратуразнаўства і фалькларыстыка : матэрыялы V Міжнароднага кангрэса беларусістаў, Мінск, 20―21 мая 2010 года / [пад рэдакцыяй І. Э. Багдановіч]
2012   Супольнасць традыцыі - садружнаць у будучыні : беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі : зборнік артыкулаў / [пад рэдакцыяй І. Э. Багдановіча, С. М. Запрудскага]
2016   Беларускае слова: тэорыя і практыка : зборнік артыкулаў па матэрыялах навуковых чытанняў, прысвечаных 75-годдзю з дня нараджэння прафесара Б. А. Плотнікова, г. Мінск, 15 снежня 2015 г. / [рэдкалегія: М. І. Свістунова (адказны рэдактар) і інш.]
2016   Памяць і слава : Леў Міхайлавіч Шакун : да 90-годдзя з дня нараджэння / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, [Філалагічны факультэт ; рэдкалегія: М. Р. Прыгодзіч (адказны рэдактар) і інш.]
2018 Цыхун, Генадзь Апанасавіч (доктар філалагічных навук ; нар. 1936) Прастора мовы. Моўныя сувязі. Гісторыя слоў : выбраныя працы / Генадзь Цыхун ; [укладальнік Я. В. Волкава ; уступны артыкул: М. П. Антропаў, С. М. Запрудскі] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа
2005-2008   Гісторыя беларускага мовазнаўства, 1918 - 1941 : хрэстаматыя для студэнтаў філалагічнага факультэта : у 2 ч. / аўт.-уклад.: С.М. Запрудскі, Г.І. Кулеш ; [у аўт. рэд.]
2011 Красней, Віктар Пятровіч (кандыдат філалагічных навук ; 1936—2016) Беларуская тэрміналогія : зборнік артыкулаў / В. П. Красней ; [рэдкалегія: Э. А. Ялоўская (адказны рэдактар) і інш. ; навуковы рэдактар, аўтар прадмовы М. Р. Прыгодзіч]
2015 Шатэрнік, Мікалай Васілевіч (мовазнавец ; 1890—1934) Краёвы слоўнік Чэрвеншчыны / Мікола Шатэрнік ; пад рэдакцыяй М. Я. Байкова і Б. І. Эпімаха-Шыпілы ; [прадмова С. Запрудскага] ; Інстытут беларускай культуры
2017 Запрудскі, Сяргей Мікалаевіч (кандыдат філалагічных навук ; нар. 1957) Гісторыя беларускай літаратурнай мовы (1918―1941 гг.) : вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца по спецыяльнасці 1-21 05 01 "Беларуская філалогія (по напрамках)" / С. М. Запрудскі ; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
2018   Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі : да 220-годдзя з дня нараджэння Адама Міцкевіча : зборнік артыкулаў па матэрыялах міжнароднай навуковай канферэнцыі, [Мінск, 21―23 чэрвеня 2018 г. / пад рэдакцыяй І. Э. Багдановіч, М. І. Свістуновай]
1998 Запрудскі, Сяргей Мікалаевіч (кандыдат філалагічных навук ; нар. 1957) Правапісныя рэформы ў славянскіх літаратурных мовах у XX стагоддзі / Бел.дзярж.ун-т.Бел.кам.славістаў
2008   Belarusian Trasjanka and Ukrainian Surzyk : structural and social aspects of their description and categorization / Gerd Hentschel, Siarhiej Zaprudski (eds.)
Записей на стр.