home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001s="BY-CNB-ar1887239"
   Записи: 1 - 10 из 8056 (стр. 1 из 806)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2005   Метадычныя рэкамендацыі па рабоце архіваў з дакументамі асабістага паходжання / Бел. дзярж. арх.-музей літ. і мастацтва, Бел. навук.-даслед. ін-т дакументазнаўства і арх. справы ; аўт.-склад. Г.В. Запартыка ; навук. рэд. С.У. Жумар
2005   Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [i інш.]. — Т. 4: Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII - пачатак XX ст.) / М. Біч [і інш.]
2005   Польска-беларускі слоўнік : зв. 40 000 слоў / Нац. акадэмія навук Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа ; аўт.-склад.: Я.В. Волкава, В.Л. Авілова ; пад рэд. Г.А. Цыхуна
2004   Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. — Вып. 6 / склад.: Л. Г. Кірухіна, Т. І. Рошчына ; рэдкал.: Л. Г. Кірухіна (гал. рэд.) [і інш.]
2005 Сербаў, Ісак Абрамавіч (кандыдат гістарычных навук ; 1871—1941) Вічынскія паляне : матэр. культура : этнагр. нарыс Бел. Палесся / І.А. Сербаў ; прадм. Навагродскі Т.А., Пясоцкая Я.А
2004   Гарады і вёскі Беларусі : энцыклапедыя / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфii і фальклору, Выдавецтва "Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі"
2005   Гістарычны шлях беларускай нацыі і дзяржавы = The History of the Belarusan Nation and State / Міхась Біч [і інш.] ; рэдкал.: Уладзімір Арлоў [і інш.] ; пер. на англ. мову Андрэя Бурсава ; Згуртаванне беларусаў свету "Бецькаўшчына"
2006   Эпісталяцыя Сьвятога Язафата : выдаецца з нагоды 410-годзьдзя Берасц. царкоўн. уніі / апрац. й уклад. Міхася Баўтовіча
1993-9999   Беларусіка = Albaruthenica
2005 Мiжнародныя Доўнараўскiя чытаннi (5 ; 2005 ; Рэчыца) Пятыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні, Рэчыца, 22-23 верасня 2005 г. / Гомел. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны, Рэчыц. раен. выкан. кам., Навук.-даслед. ін-т гісторыі і культуры ўсходнеславян. народаў ; рэдкал.: В.М. Лебедзева (адк. рэд.) [i інш.]
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>