home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001s="BY-NLB-ar12406840"
   Записи: 1 - 10 из 152 (стр. 1 из 16)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2005   Вяртанне : 60 - "Шлях перамогі", 1945-2005 / аўт.-уклад.: Кузаўкіна М.Р. [і інш.]
2005   Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу : матэрыялы Рэсп. навук. канф. (Мінск, 31 мая 2004 г.) / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы ; адказ. рэд. В.М. Стральцова
2005 Нацыянальная акадэмія навук Беларусі (Мінск) План важнейшых навукова-даследчых работ у галіне прыродазнаўчых, тэхнічных, гуманітарных і сацыяльных навук і мастацтваў па Рэспубліцы Беларусь на 2005 год / Нац. акад. навук Беларусі. — [Ч. 4] : дадатак : зацв. пастановамі Прэзідыўма Нац. акад. навук Беларусі ад 31 мая 2005 г. N 42 і ад 30 чэрв. 2005 г. N 51
2006 Інстытут літаратуры імя Янкі Купалы (Мінск) Працы Інстытута літаратуры НАН Беларусі (1981—2005) : бібліяграфічны даведнік / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Дзяржаўная навуковая ўстанова "Інстытут літаратуры імя Янкі Купалы" ; [складальнік М. У. Пінчук ; рэдкалегія: С. С. Лаўшук, А. У. Бразгуноў, У. І. Мархель]
2006   Паштовыя маркі Рэспублікі Беларусь, 2005 = Postage Stamps of the Republic of Belarus, 2005 / Белпошта ; [маст. Лукін І.В. ; рэдкал.: Астроўская І.В. і інш.]
2001 Нацыянальная акадэмія навук Беларусі (Мінск) План важнейшых навукова-даследчых работ у галіне прыродазнаўчых, тэхнічных, гуманітарных і сацыяльных навук і мастацтваў па Рэспубліцы Беларусь на 2001-2005 гады : Зацв.пастановай Прэзідыўма Акад.навук Беларусі ад 5 ліп.2001 г. N 94 / Нац.акад.навук Беларусі. Ч.1
2004 Нацыянальная акадэмія навук Беларусі (Мінск) План важнейшых навукова-даследчых работ у галіне прыродазнаўчых, тэхнічных, гуманітарных і сацыяльных навук і мастацтваў па Рэспубліцы Беларусь на 2003-2005 гады : Дадат.: Зацв. пастановамі Прэзідыўма Нац. акад. навук Беларусі ад 26 лістап. 2003 г. N 104 і ад 18 сак. 2004 г. N 18. [Ч. 3]
2003 Нацыянальная акадэмія навук Беларусі (Мінск) Справаздача аб дзейнасці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ў 2002 годзе / Нац. акад. навук Беларусі; Адк. рэд. Жданок С.А
2003   Паказальнік бібліяграфічных дапаможнікаў Беларусі, 2002 : Дзярж. бібліягр. паказ. / Нац. кн. палата Беларусі; Склад. Яфіменка С.В.; Адказ. рэд. Няхайчык Л.М
2006   Летапіс перыядычных выданняў і выданняў, якія прадаўжаюцца = Chronicle of periodical and continued edtionos : дзярж. бібліягр. паказ. / М-ва інфарм. Рэсп. Беларусь, Нац. кн. палата Беларусі; ; Склад.: А.А. Маісеенка, А.У. Сташкевіч ; Адк. рэд. А.І. Ярмоліч. — 1995-2005. — 2005 / склад.: І. Г. Бабарыка, А. У. Сташкевіч ; адк. рэд.: Л. І. Бажэнкова
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>