home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001s="BY-NLB-ar12433"
   Записи: 1 - 10 из 569 (стр. 1 из 57)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2005   Вяртанне : 60 - "Шлях перамогі", 1945-2005 / аўт.-уклад.: Кузаўкіна М.Р. [і інш.]
2005   Памяць і слава : Бел. дзярж. ун-т у гады Вялікай Айчын. вайны, 1941-1945 / склад.: С.А. Балашэнка [і інш.] / рэдкал.: В.І. Стражаў (адк. рэд.) [і інш.]
2004 Дзярновіч, Алег Іванавіч (кандыдат гістарычных навук ; нар. 1966) Дакументальныя крыніцы па гісторыі палітычных адносін Вялікага Княства Літоўскага і Лівоніі ў канцы XV- першай палове XVI стст. (сістэматызацыя і актавы аналіз) : дыс.... канд. гіст. навук / Дзярновіч Алег Іванавіч ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі
2005   Постаці ў гісторыі Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы : гіст. нарыс / Гродзен. дзярж. ун-т імя Я. Купалы ; аўт.-склад. В.П. Таранцей
2004 Гужалоўскі, Аляксандр Аляксандравіч (доктар гістарычных навук ; нар. 1960) Музеі Беларусі (1941-1991 гг.) / Аляксандр Гужалоўскі ; навук. рэд. У.М. Міхнюк
2006 Анішчанка, Яўген Канстанцінавіч (кандыдат гістарычных навук ; 1955—2021) Збор твораў : у 6 т. / уклад., рэд., прадм.: Яўген Анішчанка. — Т. 3: СССР : Святы саюз свабод. рыцараў : дак. паўстання 1794 г. у Літоўс. правінцыі
2007 Янушкевіч, Андрэй Мікалаевіч (кандыдат гістарычных навук ; нар. 1976) Вялікае Княства Літоўскае і Інфлянцкая вайна 1558―1570 гг. : манаграфія / А. М. Янушкевіч
2003 Высоцкая, Надзея Фёдараўна (доктар мастацтвазнаўства ; нар. 1943) Жывапіс барока Беларусі : [Альбом] / Пер. на замеж. мовы: Бушыла І.Л. і інш
1994 Вініцкі, Алесь (гісторык ; грамадскі дзеяч ; 1891—1972) Матар'ялы да гісторыі беларускай эміграцыі ў нямеччыне ў 1939-1951 гадах
1999 Кушаль, Францішак Вінцэнтавіч (1895—1968) Спробы стварэньня беларускага войска
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>