home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001s="BY-NLB-ar19815"
   Записи: 1 - 10 из 291 (стр. 1 из 30)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2005 Габрусевіч, Сяргей Аляксандравіч (кандыдат філасофскіх навук ; нар. 1936) Прафесар Ігнат Анацэвіч. Жыцце. Спадчына : гіст. нарыс / С.А. Габрусевіч, С.В. Марозава ; Гродзен. дзярж. ун-т імя Я. Купалы
2006   Проблемы региональных исследований: задачи и перспективы : материалы науч.-практ. конф. по результатам выполнения регион. программы "Полесье-2005", Мозырь, 26 сент. 2006 г. / М-во образования Респ. Беларусь [и др.] ; редкол.: В.В. Валетов (отв. ред.) [и др.]
1997 Акадэмія навук Беларусі (Мінск) Справаздача аб дзейнасці Акадэміі навук Беларусі ў 1996 годзе / Акадэмія навук Беларусі ; [адказны рэдактар А. М. Ганчарэнка ; навуковае і лінгвістычнае рэдагаванне: А. У. Белы і інш.]
2002   Рагойша Вячаслаў Пятровіч : Да 60-годдзя з дня нараджэння: Біябібліягр. паказ. / Склад. Тамашэўская Л.І.; Пад рэд. Міцюхінай Т.І., Разанавай К.А
2003 Нацыянальная акадэмія навук Беларусі (Мінск) Справаздача аб дзейнасці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ў 2002 годзе / Нац. акад. навук Беларусі; Адк. рэд. Жданок С.А
2004 Некрашэвіч, Сцяпан Міхайлавіч (мовазнавец ; 1883—1937) Выбраныя навуковыя працы акадэміка С.М.Некрашэвіча : Да 120-годдзя з дня нараджэння / Нац. акад. навук Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа; Навук. рэд. Падлужны А.І
2007   Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы : (50 год з дня заснавання) / Нац. акад. навук Беларусі ; рэдкал.: А. І. Лакотка (гал. рэд.), М. Ф. Піліпенка, В. І. Жук
2008   Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронный ресурс] / Нац. б-ка Беларусі ; склад. Л. В. Гарбачова. — 2008, вып. 3 ; рэд. А. М. Більдзюк
2012   Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць : XX Гарэцкія чытанні : матэрыялы чытанняў, Мінск, 14 чэрвеня 2012 г. / [рэдкалегія: Р. Гарэцкі (адказны рэдактар) і інш.]
2012 Тарас, Анатоль Яфімавіч (кандыдат педагагічных навук ; нар. 1944) Мітрафан Доўнар-Запольскі : бацька беларускай гісторыяграфіі / Анатоль Тарас
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>