home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001s="BY-NLB-ar2292471"
   Записи: 1 - 10 из 120 (стр. 1 из 12)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
1999 Галенчанка, Георгій Якаўлевіч (доктар гістарычных навук ; нар. 1937) Францыск Скарына-беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар : Аўтарэф.дыс.... д-ра гіст.навук ; Нац.акад.навук Беларусі.Ін-т гісторыі
1958 Алексютовіч, Мікалай Астапавіч (кандыдат філасофских навук ; нар. 1921) Скарына, яго дзейнасць і светапогляд / М. А. Алексютовіч ; [рэдактар У. М. Перцаў ; прадмова У. М. Перцава] ; Інстытут філасофіі Акадэміі навук БССР
2002 "Скарына і наш час", міжнародная навуковая канферэнцыя (2 ; 2002 ; Гомель) Скарына і наш час : Матэрыялы ІІ Міжнар. навук. канф., 16-17 мая [2002 г.]: У 2 ч. / Гомел. дзярж. ун-т імя Ф.Скарыны, Т-ва Кірылы Тураўскага, Гомел. спецыяліз. славян. б-ка; Рэдкал.: Станкевіч А.А. (гал. рэд.) і інш. Ч. 2
2016 Суша, Аляксандр Аляксандравіч (кандыдат культуралогіі, кнігазнавец ; нар. 1982) Францыск Скарына : [выкарыстаны гравюры з выданняў Францыска Скарыны : для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту] : у 3 ч. / Алесь Суша ; [навуковы рэдактар Л. У. Языковіч]. — Ч. 1: Чалавек-энцыклапедыя
1968   450 год беларускага кнігадрукавання, 1517—1967 : [зборнік артыкулаў] / Акадэмія навук Беларускай ССР ; [рэдакцыйная калегія: К. К. Атраховіч (Кандрат Крапіва) і інш.]
2017   Францыск Скарына. Са слаўнага горада Полацка : [артыкулы, нарысы / укладанне А. Сушы]
2017 Чамярыцкі, Вячаслаў Антонавіч (кандыдат філалагічных навук ; нар. 1936) Жыватворная спадчына : выбранае / Вячаслаў Чамярыцкі ; [укладанне і каментары аўтара ; навуковы рэдактар Адам Мальдзіс ; прадмова Генадзя Кісялёва]
1997 "Скарына і наш час", беларуская рэспубліканская навуковая канферэнцыя (2 ; 1997 ; Гомель) Скарына і наш час : Матэрыялы ІІ-й рэсп.навук.канф. / Гомел.дзярж.ун-т імя Ф.Скарыны;Рэдкал.:У.В.Анічэнка (гал.рэд.)і інш
1956 Владзімірау, Леу Іванавіч Францыск Скарына-Вільнюскі першадрукар
1990 Лабынцаў, Юрый Андрэевіч (доктар філалагічных навук ; нар. 1948) Скарынаўскі каляндар : [зборнік матэрыялаў, прысвечаных жыццю і дзейнасці Францыска Скарыны : да 500-годдзя з дня нараджэння] / Юрый Лабынцаў ; [навуковы рэдактар У. М. Конан]
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>