home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001s="BY-NLB-ar25021"
   Записи: 1 - 10 из 553 (стр. 1 из 56)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2006   Чарадзеі роднага слова. : 40 моўных партр. бел. пісьменнікаў : дапам.-хрэстаматыя па курсах "Сучас. бел. мова", "Стылістыка бел. мовы" : у 2 ч. / Мін. дзярж. лінгвіст. ун-т ; уклад.: А.Я. Міхневіч, Н.Ю. Паўлоўская. — Ч. 2
1959 Лойка, Алег Антонавіч (пісьменнік ; доктар філалагічных навук ; 1931—2008) Адам Міцкевіч і беларуская літаратура / А. Лойка ; Міністэрства вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі СССР, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ул. І. Леніна
1983   Якуб Колас : да 100-годдзя з дня нараджэння : бібліяграфічны паказальнік / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Літаратурны музей Я. Коласа ; [склалі: Н. Ватацы [і інш.] ; рэдактар В. П. Рагойша]
1998 Шаладонава, Жанна Сяргееўна (кандыдат філалагічных навук ; нар. 1970) Лес чалавека,зямлі і Бацькаўшчыны ў паэме Якуба Коласа "Новая зямля" : Дыс.... канд.філал.навук ; Нац.АН Беларусі.Ін-т літ.імя Я.Купалы
2007 Вабішчэвіч, Таццяна Іванаўна (кандыдат філалагічных навук, літаратуразнавец ; нар. 1980) Максім Багдановіч і станаўленне нацыянальнай паэтычнай традыцыі : дыс.... канд. філал. навук / Вабішчэвіч Таццяна Іванаўна ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы
2006 Смаль, Вячаслаў Мікалаевіч (кандыдат філалагічных навук ; нар. 1975) Мастацкі свет паэзіі Ніны Мацяш як экзістэнцыйная сістэма : дыс.... канд. філал. навук / Смаль Вячаслаў Мікалаевіч ; Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна
2007   Творы Я. Купалы і Я. Коласа ў Архіве друку Беларусі : бібліягр. паказ. / Нац. кн. палата Беларусі ; склад. Н. А. Аляхновіч
2008 Бароўская, Ірына Анатольеўна (кандыдат філалагічных навук ; нар. 1968) Пад зоркаю кахання і любові : творчыя партрэты майстроў беларус. песеннай лірыкі / Ірына Бароўская
2008   Расстраляная літаратура : творы беларускіх пісьменнікаў, загубленых карнымі органамі бальшавіцкай улады / уклад. Лідзіі Савік, Міхася Скоблы, Кастуся Цвіркі ; прадм. Анатоля Сідарэвіча ; камент. Міхася Скоблы, Кастуся Цвіркі
2009 Лойка, Алег Антонавіч (пісьменнік ; доктар філалагічных навук ; 1931—2008) Займальная літаратура : эсэ / Алег Лойка
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>