home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001s="BY-NLB-ar2648373"
   Записи: 1 - 10 из 2390 (стр. 1 из 239)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2005   Памяць і слава : Бел. дзярж. ун-т у гады Вялікай Айчын. вайны, 1941-1945 / склад.: С.А. Балашэнка [і інш.] / рэдкал.: В.І. Стражаў (адк. рэд.) [і інш.]
2005 Унучак, Андрэй Уладзіміравіч (кандыдат гістарычных навук ; нар. 1978) "Наша ніва" і беларускі нацыянальны рух (1906 - 1915 гг.) : дыс.... канд. гіст. навук / Унучак Андрэй Уладзіміравіч ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі
2005   Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [i інш.]. — Т. 4: Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII - пачатак XX ст.) / М. Біч [і інш.]
2004   Назаўседы разам: гісторыя нацыянальна-дзяржаўнага станаўлення Беларусі (да 65-годдзя ўз`яднання Заходняй Беларусі з БССР) : матэрыялы Рэсп. навук.-тэарэт. канф., Мінск, 28 верас. 2004 г. / Бел. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка ; рэдкал.: Каваленя (гал. рэд.) [і інш.]
2005 Пазняк, Зянон Станіслававіч (нар. 1944) Беларуска-Расейская вайна = Belarus is an eastern outpost / Зянон Пазьняк
2005   Гістарычны шлях беларускай нацыі і дзяржавы = The History of the Belarusan Nation and State / Міхась Біч [і інш.] ; рэдкал.: Уладзімір Арлоў [і інш.] ; пер. на англ. мову Андрэя Бурсава ; Згуртаванне беларусаў свету "Бецькаўшчына"
2005   Баранавічы = Барановичи = Baranovichi : [альбом] / склад. В.Р. Мішчанкі, Ю.В. Прохарчыка ; пер. на англ. мову Н.П. Петрашкевіч, А.М. Марус ; фота А.Л. Бабінца [і інш.] ; маст. В.Р. Мішчанка ; тэкст М.П. Шубіча, С.А. Шчарбакова
2006   Гісторыя Беларусі : падруч. для студэнтаў устаноў, забяспечваючых атрыманне выш. адукацыі : у 2 ч. / пад рэд. Я.К. Новіка і Г.С. Марцуля. — Ч. 1: Ад старажытных часоў - па люты 1917 г. / Я.К. Новік [і інш.]
2005 Мiжнародныя Доўнараўскiя чытаннi (5 ; 2005 ; Рэчыца) Пятыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні, Рэчыца, 22-23 верасня 2005 г. / Гомел. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны, Рэчыц. раен. выкан. кам., Навук.-даслед. ін-т гісторыі і культуры ўсходнеславян. народаў ; рэдкал.: В.М. Лебедзева (адк. рэд.) [i інш.]
2005 Габрусевіч, Сяргей Аляксандравіч (кандыдат філасофскіх навук ; нар. 1936) Прафесар Ігнат Анацэвіч. Жыцце. Спадчына : гіст. нарыс / С.А. Габрусевіч, С.В. Марозава ; Гродзен. дзярж. ун-т імя Я. Купалы
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>