home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001s="BY-NLB-ar26495"
   Записи: 1 - 10 из 31 (стр. 1 из 4)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2006   Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнар. навук. канф., 26-27 крас. 2006 г. / Магілеў. дзярж. ун-т імя А.А. Куляшова ; рэдкал.: А.М. Макарэвіч (адк. рэд.) [і інш.]
1995 Шумскі, Пётр Пятровіч (кандыдат педагагічных навук, агульная педагогіка ; выдавецкая справа ; нар. 1958) Дыпломная праца па педагогіцы і псіхалогіі : [Дапам.для студэнтаў і аспірантаў] / Нац.ін-т адукацыі
2009   Актуальныя пытанні сучаснай навукі : зборнік навуковых прац / Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка ; рэдкал.: В. В. Бушчык (адк. рэд.) [і інш.]
2014   Актуальныя пытанні сучаснай навукі : зборнік навуковых прац / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт ім. М. Танка" ; [рэдкалегія: В. В. Бушчык (адказны рэдактар) і інш.]
2019   Актуальныя пытанні сучаснай навукі : зборнік навуковых прац / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка ; [рэдкалегія: Г. В. Торхава (адказны рэдактар) і інш.]
2004   Навуковы дэбют : зб. навук. арт. / Бел. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка ; рэдкал.: I.I. Цыркун [i інш.]
2007   Зборнік навуковых прац Акадэміі паслядыпломнай адукацыі / Міністэрства адукацыіі Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўная ўстанова адукацыі "Акадэмія паслядыпломнай адукацыі" ; рэдкал. А. І. Таўгень (гал. рэд.) [і інш.]. — 2007, вып. 3
2007   Актуальныя пытанні сучаснай навукі : зб. навук. прац / Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка ; рэдкал.: В. В. Бушчык (адк. рэд.) [і інш.]
2009 Кузьменкова, Тамара Васильевна (кандидат филологических наук) Краткий русско-белорусский словарь юридических и социально-экономических терминов : для студентов / Т. В. Кузьменкова ; Междунар. гуманитар.-экон. ин-т
2010   Зборнік навуковых прац Акадэміі паслядыпломнай адукацыі / Міністэрства адукацыіі Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўная ўстанова адукацыі "Акадэмія паслядыпломнай адукацыі" ; рэдкал. А. І. Таўгень (гал. рэд.) [і інш.]. — 2010, вып. 6: Навукова-метадычныя асновы стварэння нацыянальнага "Педагагічнага энцыклапедычнага слоўніка"
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>