home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001s="BY-NLB-ar2774556"
   Записи: 1 - 10 из 12 (стр. 1 из 2)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2004   RUSMARC в примерах : учеб. пособие для каталогизаторов / Рос. нац. б-ка, Нац. информ.-библ. центр "ЛИБНЕТ" ; под общ. ред. Кулиш О.Н., Логинова Б.Р. — Ч. 2: Специальные виды документов / авт.-сост.: Масхулия Т.Л., Селиванова Ю.Г., Стегаева М.В
2020   Станіслаў Манюшка [Мультымедыя] : прыжыццёвыя выданні твораў музычнага класіка з фондаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі / укладальнік А. П. Дзенісенка ; рэдкалегія: А. І. Груша (галоўны рэдактар) [і інш.]
2006   Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Gottingen. 1, Philologisch-Historische Kl. — 2000-. — Jg.2006. — Nr 2: Musikalische Uberlieferung und musikalische Edition / gesamm. Aufsatze von Walter Durr, Andreas Haug, Wolfgang Horn, Martin Just u. Martin Staehelin
2004 Івченко, Лариса Василівна Нотне зібрання Розумовських : з фондів Національной бібліотеки Украіни ім. В. І. Вернадського (XVIIІ-поч. XIX ст.) / Національная академія наук Украіни, Національная бібліотека Украіни ім. В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко [та ін.]. — 2004, вип. 1: Реконструкція нотноі колекціі графа О. К. Розумовського за каталогами XVIII сторіччя / Л. В. Івченко
2005   Сводный каталог российских нотных изданий / Российская национальная библиотека, Российская государственная библиотека, Научная библиотека им. С. И. Танаева Московской государственной консерватории ; [ответственный составитель, главный редактор О. В. Родюкова]. — Т. 2: XIX век (1-я четверть)
2021 Мартынюк, Таццяна Уладзіміраўна (музыкант) Харальныя спевы ordinarium missae ў беларускіх нотных рукапісах і выданнях XIV—XVIII стагоддзяў : аўтарэферат дысертацыі на саісканне вучонай ступені кандыдата мастацтвазнаўства : спецыяльнасць 17.00.02 Музычнае мастацтва / Мартынюк Таццяна Уладзіміраўна ; Установа адукацыі "Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі"
2011 Вакульчук, Ольга Анатоліївна (кандидат исторических наук) Інструментальная музика в українських нотних виданнях 1923-1934 років / Ольга Вакульчук ; [науковий редактор Л. В. Івченко] ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
2003   Нотные издания в музыкальной жизни России : российские нотные издания XVIIІ-нач. XX вв. : сборник источниковедческих трудов / Рос. нац. б-ка ; сост. и науч. ред. И.Ф.Безуглова. — 2003, вып. 2
2007   Летапіс друку Беларусі. Летапіс нотных выданняў = Chronicle of the Press of Belarus. Chronicle of Printed Music : дзяржаўны бібліяграфічны паказальнік / М-ва інфарм. Рэсп. Беларусь, Нац. кніжная палата Беларусі
2011   Biblioteka Jagiellońska ― skarbiec bibliofila [Выяўленчы матэрыял] = The Jagiellonian Library ― a bibliophile's treasure house / [wstęp: Zdzisław Pietrzyk] ; [redakcja naukowa: Marian Malicki] ; [tłumaczenie na język angielski: Joanna Pypłacz]
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>