home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001s="BY-NLB-ar2774563"
   Записи: 1 - 3 из 3 (стр. 1 из 1)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2020   Станіслаў Манюшка [Мультымедыя] : прыжыццёвыя выданні твораў музычнага класіка з фондаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі / укладальнік А. П. Дзенісенка ; рэдкалегія: А. І. Груша (галоўны рэдактар) [і інш.]
2021 Мартынюк, Таццяна Уладзіміраўна (музыкант) Харальныя спевы ordinarium missae ў беларускіх нотных рукапісах і выданнях XIV—XVIII стагоддзяў : аўтарэферат дысертацыі на саісканне вучонай ступені кандыдата мастацтвазнаўства : спецыяльнасць 17.00.02 Музычнае мастацтва / Мартынюк Таццяна Уладзіміраўна ; Установа адукацыі "Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі"
2007   Летапіс друку Беларусі. Летапіс нотных выданняў = Chronicle of the Press of Belarus. Chronicle of Printed Music : дзяржаўны бібліяграфічны паказальнік / М-ва інфарм. Рэсп. Беларусь, Нац. кніжная палата Беларусі
Записей на стр.