home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001s="BY-NLB-ar28723"
   Записи: 1 - 10 из 235 (стр. 1 из 24)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2004   Язык и социум : материалы VI междунар. науч. конф., 3-4 дек. 2004 г., Минск : в 2 ч. / М-во образования Респ. Беларусь [и др.] ; редкол.: Л.Н. Чумак (отв. ред.) [и др.]. — Ч. 1
2005   Русско-белорусский словарь : около 110 000 слов : [в 3 т.] / Национальная академия наук Беларуси, Институт языкознания имени Якуба Коласа. — [Т.] 3: П - Я
2006 "Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія", міжнародная навуковая канферэнцыя (7 ; 2006 ; Віцебск) Acta albaruthenica, rossica, polonica : VII міжнар. навук. канф. "Бел.-рус.-пол. супастаўляльнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія" : зб. навук. арт. / Віцеб. дзярж. ун-т імя П.М. Машэрава, Бел. рэсп. Фонд Фундам. даслед., Ін-т пол. у Мінску ; пад агул. рэд. Г.М. Мезенка
1994 Самайлюковіч, Уладзімір Аляксандравіч (кандыдат фізіка-матэматычных навук ; нар. 1931) Руска-беларускі фізічны слоунік : Каля 23000 тэрмінау / Навук. рэд. Вячорка В., Шастаковіч А.; Т-ва беларус. мовы імя Ф. Скарыны
1996   Руска-беларускі тлумачальны тэрміналагічны слоунік : Для студэнтау аграрна-тэхнічнага профілю / Беларус.аграр.техн.ун-т. Каф.беларус. і рус. моу; Склад. Буяшоу В.П. і інш
2001 Варанец, Віктар Іванавіч Руска-беларускі, беларуска-рускі слоўнік медыцынскіх тэрмінаў
2001   Расейска-Беларускі харэаграфічны слоўнік / Пад рэд. Цяцеркінай В
2003 Браноўская, Лідзія Васільеўна (лінгвіст) Нямецка-беларуска-рускі слоунік / Пад агул. рэд. Марцінеускага У.І., Садоускага П.В
2009   Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства і літаратуразнаўства, 22—24 кастрычніка 2009 г. : VIII Міжнародная навуковая канферэнцыя : [у 2 ч.] / [рэдкалегія: Г. М. Мезенка (адказны рэдактар) і інш.]. — Ч. 1
2009   Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności : матэрыялы XV міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гродна, 13―14 лістапада 2008 года) / [рэдкаллегія: І. Крэнь (адказны рэдактар) і інш.]
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>