home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001s="BY-NLB-ar2907"
   Записи: 1 - 10 из 129 (стр. 1 из 13)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2004 Щапов, Ярослав Николаевич (доктор исторических наук ; 1928—2011) Очерки русской истории, источниковедения, археографии / Я.Н. Щапов ; Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук
2007   Denkschriften / Osterr. Akad. der Wiss. Philosophisch-Historische Klasse. — 2000-2009. — 2007. — Bd 354: Griechische Epigraphik in Lykien : eine Zwischenbilanz : Akten des [intern.] Kolloquiums Munchen, 24.-26. Febr. 2005 / Hrsg. Christof Schuler
2008   Беларускі археаграфічны штогоднік / Камітэт па архівах і справаводству пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь, Археаграфічная камісія Белкамархіва, Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы. — Вып. 9 / Дэпартамент па арх. і справаводству М-ва юстыцыі Рэсп. Беларусь, Арх. каміс. ; рэдкал.: Э. М. Савіцкі (гал. рэд.) [і інш.]
2009   Архіварыус = Archivaryus : зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў / Дэпартамент па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі ; [укладальнік: З. Л. Яцкевіч ; рэдакцыйная калегія: У. І. Адамушка і інш.]. — 2009, вып. 7 / рэдкал.: Ю. М. Бохан (гал. рэд.) [і інш.]
2009   Беларускі археаграфічны штогоднік / Камітэт па архівах і справаводству пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь, Археаграфічная камісія Белкамархіва, Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы. — Вып. 10 / Дэпартамент па арх. і справаводству М-ва юстыцыі Рэсп. Беларусь ; рэдкал.: Э. М. Савіцкі (гал. рэд.) [і інш.]
2011   Архіварыус = Archivaryus : зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў / Дэпартамент па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі ; [укладальнік: З. Л. Яцкевіч ; рэдакцыйная калегія: У. І. Адамушка і інш.]. — 2011, вып. 9 / [укладальнік З. Л. Яцкевіч ; рэдкалегія: Ю. М. Бохан (галоўны рэдактар), З. Л. Яцкевіч (адказны рэдактар) і інш.]
2014 Бельчиков, Николай Федорович (литературовед ; 1890—1979) Теория археографии / Н. Ф. Бельчиков
2015   Актуальные проблемы источниковедения : материалы III Международной научно-практической конференции, Витебск, 8-9 октября 2015 г. / [редколлегия: А. Н. Дулов, М. Ф. Румянцева (ответственные редакторы) и др.]
2001   Мітрафан Віктаравіч Доўнар-Запольскі : Біябібліягр.паказ. / Гомел.дзярж. ун-т ім. Ф.Скарыны; Бел.навук.-даслед. ін-т дакументазнаўства і архiy.cправы; Нац. б-ка Беларусі;Нац. навук.-асвет. цэнтр ім.Ф.Скарыны і інш.; Уклад.:Скалабан В.У.(кіраўн.) і інш.; Бібліягр.рэд.:Бяляева Л.В., Рошчына Т.І
2003   Беларускі археаграфічны штогоднік / Кам. па арх. і справаводству пры Савеце Міністраў Рэсп. Беларусь. Археагр. каміс. Белкамархіва, Бел. навук.-даслед. ін-т дакументазнаўства і арх. справы; Рэдкал.: Адамушка У.І. і інш. Вып. 4
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>