home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001s="BY-NLB-ar30485"
   Записи: 1 - 10 из 85 (стр. 1 из 9)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2004   Актуальныя праблемы функцыянавання і развіцця лексікі славянскіх моў : матэрыялы Міжнар. навук. канф., прысвеч. 60-годдзю ўн-та, 7-8 кастр. 2004 г., г. Мазыр / Мазыр. дзярж. пед. ун-т ; рэдкал.: А.В. Солахаў (адк. рэд.) [і інш.]
1999   Культура беларускага пагранічча : Тэмат.зб.навук.прац / Міжнар.акад.вывучэння нац.меншасцей,Мазыр.дзярж.пед.ін-т імя Н.К.Крупскай; Навук.рэд.:Яцкевіч С.А.,Кніга Ул.Дз. Кн.5, Культура беларуска-украінска-расійскага сумежжа:[Матэрыялы філ.сесіі 3-й Міжнар.навук.канф.па культуры бел.пагранічча,31 мая-1 чэрв.1999,г.Мазыр]
2000   Беларуская лінгвістыка / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа ; рэдкал.: А.А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]. — 1990-2005. — 2000, вып. 49
2013 Міхневіч, Арнольд Яфімавіч (доктар філалагічных навук ; 1936—2020) Выбраныя працы : Мова - Культура - Камунікацыя / Арнольд Міхневіч ; [рэдакцыйная калегія: С. А. Важнік (навуковы рэдактар) і інш.] ; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Філалагічны факультэт, Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі, Беларускі камітэт славістаў
2013 Міжнародны з'езд славістаў (15 ; 2013 ; Мінск) Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка : XV Міжнародны з'езд славістаў (Мінск, 20-27 жніўня 2013 г.) : даклады беларускай дэлегацыі / [рэдкалегія: А. А. Лукашанец (адказны рэдактар) і інш.]
1994   Рэгіянальныя асаблівасці мовы, літаратуры і фальклору : тэзісы дакладаў і паведамленняў V Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі / [рэдакцыйная калегія: А. А. Станкевіч (адказны рэдактар), У. В. Анічэнка, М. М. Воінаў]
2016   Нацыянальна-культурны кампанент у літаратурнай і дыялектнай мове : зборнік навуковых артыкулаў : [матэрыялы рэгіянальнай навукова-практычнай канферэнцыі, Брэст, 18 сакавіка 2016 г. / рэдкалегія: С. Ф. Бут-Гусаім і інш.]
1951 Гарошка, Леў Юр'евіч (свяшчэннік ; 1911—1977) Сваеасаблівасьці беларускае мовы ў параўнаньні да суседніх славянскіх моваў
2018   Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка : XVI Міжнародны з'езд славістаў (Бялград, 19—27 жніўня 2018 г.) : даклады беларускай дэлегацыі / [адказны рэдактар А. А. Лукашанец]
2021   Беларуская мова — галоўная гісторыка-культурная каштоўнасць нацыі і дзяржавы : (да 90-годдзя Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа) : зборнік навуковых артыкулаў : [па матэрыялах Першага Міжнароднага кангрэса, г. Мінск, Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, 31 кастрычніка — 1 лістапада 2019 года] : у 2 ч. / пад агульнай рэдакцыяй І. Л. Капылова ; [рэдкалегія: Т. М. Маракуліна, В. І. Уласевіч ; навуковыя рэдактары: В. У. Міцкевіч, І. У. Ялынцава]. — Ч. 2
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>