home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001s="BY-NLB-ar3722"
   Записи: 1 - 10 из 69 (стр. 1 из 7)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
1996   Пісьменнік-мова-стыль : Тэз.дакл.і паведамл.міжнар.навук.канф., прысвеч. 70-годдзю з дня нараджэння прафесара Л.М.Шакуна, (17-19 верасня 1996г.) / Беларус.дзярж.ун-т, Беларус.дзярж.-пед.ун-т імя Максіма Танка; Рэдкал.: Прыгодзіч М.Р.(адк.рэд.) і інш
2006   Сучасныя праблемы беларускай лексікалогіі і лексікаграфіі : матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі / [навуковы рэдактар А. А. Лукашанец]
2012   Новае слова ў беларусістыцы. Мовазнаўства : матэрыялы V Міжнароднага кангрэса беларусістаў, Мінск, 20―21 мая 2010 года / [рэдактары тома: С. М. Запрудскі, Г. А. Цыхун]
2016 Беларускія рэспубліканскія Калеснікаўскія чытанні (9 ; 2015 ; Брэст) Дзявятыя Калеснікаўскія чытанні : зборнік матэрыялаў Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, Брэст, 15 кастрычніка 2015 года / [пад агульнай рэдакцыяй У. А. Сенькаўца]
2001 "Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый", міжнародны кангрэс беларусістаў (3 ; 2000 ; Мінск) Беларусіка = Albaruthenica / UNESCO,Грамад.аб'яд-не "Міжнар.асац.беларусістаў",Нац.навук.-асвет.цэнтр імя Ф.Скарыны пры М-ве адукацыі Рэсп.Беларусь;Рэдкал.:Дубянецкі Э.(гал.рэд.) і інш. [Кн.]22, Нацыянальныя пытанні:Матэрыялы III Міжнар.кангр.беларусістаў "Бел.культура ў дыялогу цывілізацый",1 сес.- 21-25 мая,2 сес.- 4-7 снеж.,Мінск,2000г
2004 "Роля беларускай дыяспары ў захаваньнi i разьвiцьцi беларускай культуры", мiжнародная канферэнцыя (2001 ; Лендан) Роля беларускай дыяспары ў захаваньні і разьвіцьці беларускай культуры : матэрыялы Міжнар. канф. (Лендан, 29-30 верас. 2001 г.) / [Б-ка і музэй імя Ф. Скарыны ў Лендане] ; уклад.: Ігар Іваноў, Ігар Лабацэвіч ; рэдкал.: Ігар Іваноў (адк. рэд.) [i інш.]
2021   Герман Бідэр. Выбраныя працы па беларускім мовазнаўстве / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт ; [складальнікі: А. А. Прыгодзіч, М. Р. Прыгодзіч] ; пад агульнай рэдакцыяй М. Р. Прыгодзіча, Г. Генчэля
1997 "Беларусь паміж Усходам і Захадам", міжнародны кангрэс беларусістаў (2 ; 1995 ; Мінск) Беларусіка = ALBARUTHENICA / Аддз-не культуралогіі і духоўн.сувязей сусед.народаў Міжнар.АН Еўразіі,Міжнар.асац.беларусістаў,Нац.навук.-асвет.цэнтр імя Францыска Скарыны пры М-ве адукацыі Рэсп.Беларусь;Рэд.У.Конан і інш. [Т.]6,ч.2, Беларусь паміж Усходам і Захадам:Праблемы міжнац.,міжрэлігійн.і міжкультур.узаемаадзеяння,дыялогу і сінтэзу
1962   Запісы = ZAPISY / Беларускі інстытут навукі й мастацтва ; рэдкалегія: Томас Э. Бэрд (рэд.) [і інш.]
2012   Новае слова ў беларусістыцы. Гісторыя і культуралогія : матэрыялы V Міжнароднага кангрэса беларусістаў, Мінск, 20―21 мая 2010 года / [пад рэдакцыяй А. А. Сушы]
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>