home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001s="BY-NLB-ar3723"
   Записи: 1 - 10 из 2250 (стр. 1 из 225)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2005   Скрыжалі памяці : з творчай спадчыны пісьменнікаў Беларусі, якія загінулі ў гады Другой сусвет. вайны : у 3 кн. — Кн. 3 / уклад., біягр. даведкі пра аўт. і камент. Алеся Бельскага
2005 Шынкарэнка, Вольга Карпаўна (доктар філалагічных навук ; нар. 1954) Паэтыка гістарычнага жанру (на матэрыяле сучаснай беларускай прозы) : дыс.... д-ра філал. навук / Шынкарэнка Вольга Карпаўна ; Гомел. дзярж. ун-т імя Францыска Скарыны, Каф. бел. літ
2005 Пісьмянкоў, Алесь (пісьменнік ; 1957—2004) Думаць вершы... : вершы, эсэ, успаміны / Алесь Пісьмянкоў ; уклад. Віктара Шніпа
2005   Нараджэнне класіка : VII Міжнародныя Купалаўскія чытанні — навуковая канферэнцыя, Мінск, 17—18 чэрвеня 2004 г. / [укладальнік А. У. Бурбоўская ; рэдкалегія: В. П. Рагойша, С. У. Вечар, Ж. К. Дапкюнас]
2005   Дзень паэзіі, 2005 : Новыя вершы. Пра паэтаў і паэзію. З літ. спадчыны. Па дарозе на Парнас / уклад. Віктара Шніпа ; рэд. савет: Алесь Бадак [і інш.]
2005 Кудрашова, Марыя Вячаславаўна (кандыдат філалагічных навук ; пісьменнік ; нар. 1976) Паэтыка беларускіх замоў у аспекце літаратуразнаўства. Вобразны свет. Гукавая арганізацыя тэксту / М. В. Кудрашова ; [навуковы рэдактар В. П. Рагойша]
2005   Скрыжалі памяці : з творчай спадчыны пісьменнікаў Беларусі, якія загінулі ў гады Другой сусвет. вайны : у 3 кн. — Кн. 2 / уклад., біягр. даведкі пра аўт. і камент. Алеся Бельскага
2005   Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу : матэрыялы Рэсп. навук. канф. (Мінск, 31 мая 2004 г.) / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы ; адказ. рэд. В.М. Стральцова
2006 Ляшук, Вера Якаўлеўна (кандыдат філалагічных навук, лiтаратуразнавец ; нар. 1933) Вывучэнне творчасці Якуба Коласа ў школе : дапам. для настаўнікаў / В.Я. Ляшук
2006 Інстытут літаратуры імя Янкі Купалы (Мінск) Працы Інстытута літаратуры НАН Беларусі (1981—2005) : бібліяграфічны даведнік / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Дзяржаўная навуковая ўстанова "Інстытут літаратуры імя Янкі Купалы" ; [складальнік М. У. Пінчук ; рэдкалегія: С. С. Лаўшук, А. У. Бразгуноў, У. І. Мархель]
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>