home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001s="BY-NLB-ar3729"
   Записи: 1 - 10 из 5217 (стр. 1 из 522)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2004 Лапцёнак, Ірына Браніславаўна (кандыдат філалагічных навук ; нар. 1974) Творчая индывідуальнасць Язэпа Семяжона - перакладчыка : дыс.... канд. філал. навук / Лапценак Ірына Браніславаўна ; Бел. дзярж. ун-т
2005 Частный институт управления и предпринимательства (Минск) Научные труды преподавателей 2004 г. : [сб. науч. работ] / Част. ин-т упр. и предпринимательства ; редкол.: В.Г. Янчевский (председатель) [и др.]
2004 Андрыеўская, Святлана Уладзіміраўна (кандыдат гістарычных навук ; нар. 1977) Семантыка і функцыі традыцыйных цацак беларусаў у XIX - XX стст. : дыс.... канд. гіст. навук / Касцюкевіч Святлана Уладзіміраўна ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы
2005 Пазняк, Зянон Станіслававіч (нар. 1944) Беларуска-Расейская вайна = Belarus is an eastern outpost / Зянон Пазьняк
2005   Нараджэнне класіка : VII Міжнародныя Купалаўскія чытанні — навуковая канферэнцыя, Мінск, 17—18 чэрвеня 2004 г. / [укладальнік А. У. Бурбоўская ; рэдкалегія: В. П. Рагойша, С. У. Вечар, Ж. К. Дапкюнас]
2005 Кузьміч, Аляксей Васілевіч (мастак ; 1945—2013) Храм Мадонны : жывапіс / Аляксей Кузьміч ; уступ. арт. Уладзіміра Ліпскага ; М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Мін. гар. выкан. кам., Бел. саюз мастакоў
2005   О радзіма, мой светач цудоўны : літ.-маст. зб. / Аддз. культуры Аршан. гарвыканкама ; маст. Уладзімір Лукша
2005   Гістарычны шлях беларускай нацыі і дзяржавы = The History of the Belarusan Nation and State / Міхась Біч [і інш.] ; рэдкал.: Уладзімір Арлоў [і інш.] ; пер. на англ. мову Андрэя Бурсава ; Згуртаванне беларусаў свету "Бецькаўшчына"
2005   Педагогическое наследие академика И.Ф. Харламова и современные проблемы обучения и воспитания учащейся и студенческой молодежи : (к 85-летию со дня рождения) : материалы респ. науч.-практ. конф., 23-24 июня 2005 г. : в 2 ч. / Гомел. гос. ун-т им. Ф. Скорины ; редкол.: Ф.В. Кадол, В.П. Горленко [(отв. редакторы) и др.]. — Ч. 1
2005 Михеева, Оксана Николаевна (театровед) Альтернативный театр и другие... / Оксана Михеева ; под науч. ред. Т.А. Ратобыльской
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>