home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001s="BY-NLB-ar3743"
   Записи: 1 - 10 из 237 (стр. 1 из 24)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2005 Сербаў, Ісак Абрамавіч (кандыдат гістарычных навук ; 1871—1941) Вічынскія паляне : матэр. культура : этнагр. нарыс Бел. Палесся / І.А. Сербаў ; прадм. Навагродскі Т.А., Пясоцкая Я.А
2004   Патогенные виды мошек (Diptera, Simulidae) Полесья Беларуси : монография / Василевич Ф.И. [и др.] ; Моск. гос. акад. ветеринар. медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина
1935 Апокаў, Яўген Уладзіміравіч (гідролаг ; 1869—1937) Праблема Вялікага Дняпра і асушэнне Палесся = Problem of the Great Dniepr : магчымасць уплыву асушэння вялікіх масіваў на рэжым Дняпра ў залежнасці ад метадаў асушэння / Е. Опокаў ; [адказны рэдактар Т. Ф. Домбаль] ; Беларуская акадэмія навук, Навуковы камітэт па праблеме Вялікага Дняпра
1997   Проблемы фауны Полесья и сопредельных территорий : Сб.тр.учеб.-науч.-произв.об-ния "Фауна Полесья" / Учеб.-науч.-произв.об-ние "Фауна Полесья",Гомел.гос.ун-т им.Ф.Скорины,Гомел.обл.ком.природ.ресурсов и охраны окружающей среды;Гл.ред.Савицкий Б.П. и др. Вып.2
2001 Смолічаўскі семінар (1 ; 2001 ; Мінск / Магілёў) А.А.Смоліч і яго час : Матэрыялы навук.пр.першага Смоліч.семінара Міжнар.навук.канф."Тэарэтычныя і прыкладныя праблемы геаэкалогіі",Мінск-Магілеў,27-29 верас.2001 г.:[Да 110-й гадавіны з дня нараджэння А.А.Смоліча] / Каф.геаграфіі і аховы прыроды МДУ імя А.А.Куляшова,Бел.геагр.т-ва,Магілеўс.аддз.геагр.т-ва "Кола сяброў",Рэд.зб."Магілеўс.мерыдыян";Рэд.рада:Бяляеў М.і інш
2003 "Экологические проблемы Полесья и сопредельных территорий", международная научно-практическая конференция (5 ; 2003 ; Гомель) Экологические проблемы Полесья и сопредельных территорий : Материалы V Междунар. науч.-практ. конф., Гомель, окт. 2003 г. / Гомел. гос. ун-т им. Ф.Скорины, Гомел. обл. ком. природ. ресурсов и охраны окружающей среды; Редкол.: Кусенков А.Н. (отв. ред.) и др
2004 Дуброўскі, Аляксей Мікалаевіч (эколаг ; краязнавец ; 1944—2011) Палігон : (Палескі дзеннік)
1996 Казачэнка, Таццяна Міхайлаўна (кандыдат філалагічных навук) Лексіка хатняга жаночага рамяства ў гаворках Мазырска-Прыпяцкага Палесся (намінацыі ткацтва і шыцця) : Дыс....канд.філал.навук ; Гомел.дзярж.ун-т імя Ф.Скарыны.Каф.бел.мовы
1998   Prace Bialostockeigo Towarzystwa Naukowego / Bialostockie Towarzystwo naukowe. — 1982-2001. — 1998. — Nr 39: Pamiec fundatora : Swiatynie-mauzolea w krajobrazie kulturowym Podlasia. Europ. dni dziedzictwa Podlasie 1998
2001   Белорусское Полесье : сборник научно-практических статей / Фонд "Белорусское Полесье" ; редакционная коллегия: Титов И. В. (главный редактор) [и др.]. — 2001, вып. 1
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>