home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001s="BY-NLB-ar3880"
   Записи: 1 - 10 из 211 (стр. 1 из 22)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2005   Кафедра тэорыі і гісторыі дзяржавы і права : інфарм.-бібліягр. давед. / Гродн. дзярж. ун-т імя Я. Купалы ; аўт.-склад.: М.У. Сільчанка
1997   Музычная літаратура Беларусі,1971-1990 : Нотагр.паказ. / Нац.кн.палата Беларусі;Склад.Цітова Л.А.,Гурыновіч Э.А.;Навук.рэд.Антаневіч В.А. i інш
2003   Чарнобыль, 1998-2000 : (Навук.-дапам. паказ.) / Нац. б-ка Беларусі, Цэнтр. навук. б-ка АН Беларусі, Прэзідэнт. б-ка Беларусі, Навук. галін. б-ка Беларусі; Склад. Касінская А.І. і інш.; Рэд.: Касінская А.І., Курбатава І.І
1983   Якуб Колас : да 100-годдзя з дня нараджэння : бібліяграфічны паказальнік / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Літаратурны музей Я. Коласа ; [склалі: Н. Ватацы [і інш.] ; рэдактар В. П. Рагойша]
1997   Нацыянальная бібліятэка Беларусі,1991-1995 : (Бібліягр.паказ.) / Нац.б-ка Беларусі;Склад.Собаль Р.С.;Рэд.Мураўева А.В
1998   Эканоміка Рэспублікі Беларусь : Бібліягр. паказ. літ. за 1995 г.:У 2 ч. / Прэзідэнцкая б-ка Рэсп. Беларусь. Аддз. экан. бібліягр.; [Склад. Я. І. Шарэйка]. Ч. 1
2000   Чарнобыль : (Бібліягр.паказ.),1994 / Нац.б-ка Беларусі,Цэнтр.навук.б-ка АН Беларусі,Прэзідэнт.б-ка Беларусі,Навук.галін.б-ка Беларусі; Склад. Касінская А.І.і інш.;Рэд.-ры:Касінская А.І.,Курбатава І.І
2002   Эканоміка Рэспублікі Беларусь : Бібліягр. паказ. за 1998 г.: [У 2 ч.] / Прэзідэнц. б-ка Рэсп. Беларусь. Аддз. інфарм.-бібліягр. абслугоўвання; [Склад. Шарэйка Я. І.]. Ч. 2
1997   Летапіс перыядычных выданняў і выданняў, якія прадаўжаюцца = Chronicle of periodical and continued edtionos : дзярж. бібліягр. паказ. / М-ва інфарм. Рэсп. Беларусь, Нац. кн. палата Беларусі; ; Склад.: А.А. Маісеенка, А.У. Сташкевіч ; Адк. рэд. А.І. Ярмоліч. — 1995-2005. — 1996 / Дзярж. кам. Рэсп. Беларусь па друку, Нац. кн. палата Беларусі ; склад. І. К. Радзішэвіч; адк. рэд. К. У. Базарбаева
2006   Летапіс перыядычных выданняў і выданняў, якія прадаўжаюцца = Chronicle of periodical and continued edtionos : дзярж. бібліягр. паказ. / М-ва інфарм. Рэсп. Беларусь, Нац. кн. палата Беларусі; ; Склад.: А.А. Маісеенка, А.У. Сташкевіч ; Адк. рэд. А.І. Ярмоліч. — 1995-2005. — 2005 / склад.: І. Г. Бабарыка, А. У. Сташкевіч ; адк. рэд.: Л. І. Бажэнкова
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>