home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001s="BY-NLB-ar40128"
   Записи: 1 - 10 из 296 (стр. 1 из 30)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2004   Язык и социум : материалы VI междунар. науч. конф., 3-4 дек. 2004 г., Минск : в 2 ч. / М-во образования Респ. Беларусь [и др.] ; редкол.: Л.Н. Чумак (отв. ред.) [и др.]. — Ч. 1
2006   Чалавек : тэмат. слоўн. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа ; склад.: В.Дз. Астрэйка [і інш.] ; навук. рэд.: Л.П. Кунцэвіч, А.А. Крывіцкі
2006 Германовіч, Іван Клімавіч (кандыдат філалагічных навук ; 1928—2001) Беларускія мовазнаўцы : у 2 т. / І. К. Германовіч ; [у аўт. рэд.]. — Т. 1 / склад., прадм. М.Р. Прыгодзіча, І.С. Роўды
2001 Шаўлякова-Барзенка, Ірына Леанідаўна (кандыдат філалагічных навук ; нар. 1974) Тэорыя літаратурных тропаў: метафара і сімвал (генезіс, эвалюцыя, тэндэнцыі развіцця) : Дыс.... канд. філал. навук / Бел. дзярж. ун-т
2000   Беларуская лінгвістыка / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа ; рэдкал.: А.А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]. — 1990-2005. — 2000, вып. 49
2001   Беларуская лінгвістыка / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа ; рэдкал.: А.А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]. — 1990-2005. — 2001, вып. 50
1972   Беларуская лінгвістыка / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа ; рэдкал.: А.А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]. — 1972-1989. — 1972, вып. 1
1972   Беларуская лінгвістыка / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа ; рэдкал.: А.А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]. — 1972-1989. — 1972, вып. 2
1975   Беларуская лінгвістыка / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа ; рэдкал.: А.А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]. — 1972-1989. — 1975, вып. 7
1975   Беларуская лінгвістыка / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа ; рэдкал.: А.А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]. — 1972-1989. — 1975, вып. 8
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>