home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001s="BY-NLB-ar44424"
   Записи: 1 - 10 из 845 (стр. 1 из 85)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2005   Скрыжалі памяці : з творчай спадчыны пісьменнікаў Беларусі, якія загінулі ў гады Другой сусвет. вайны : у 3 кн. — Кн. 3 / уклад., біягр. даведкі пра аўт. і камент. Алеся Бельскага
2005   Скрыжалі памяці : з творчай спадчыны пісьменнікаў Беларусі, якія загінулі ў гады Другой сусвет. вайны : у 3 кн. — Кн. 2 / уклад., біягр. даведкі пра аўт. і камент. Алеся Бельскага
2006   Чарадзеі роднага слова. : 40 моўных партр. бел. пісьменнікаў : дапам.-хрэстаматыя па курсах "Сучас. бел. мова", "Стылістыка бел. мовы" : у 2 ч. / Мін. дзярж. лінгвіст. ун-т ; уклад.: А.Я. Міхневіч, Н.Ю. Паўлоўская. — Ч. 2
1959 Лойка, Алег Антонавіч (пісьменнік ; доктар філалагічных навук ; 1931—2008) Адам Міцкевіч і беларуская літаратура / А. Лойка ; Міністэрства вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі СССР, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ул. І. Леніна
1990 Лабынцаў, Юрый Андрэевіч (доктар філалагічных навук ; нар. 1948) Пачатае Скарынам : беларуская друкаваная літаратура эпохі Рэнесансу / Юрый Лабынцаў ; [пераклад з рускамоўнага арыгінала С. Шупы]
199?   Нарысы аб амерыканскай літаратуры / Аўт.тэксту К.Ван Спанкерэн;Рэд.выд.:Г.Сінкота,Д.Клэк;Пер.тэксту Л.Калабан;Пер.вершаў В.Калабан
2004 Макмілін, Арнольд (славіст ; нар. 1941) Беларуская літаратура дыяспары : [Манагр.] / [Пер. з англ. Бурлак В. і інш.]
2007   Гісторыя беларускай літаратуры XI - XIX стагоддзяў : у 2 т. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Т. 2: Новая літаратура, другая палова XVIII - XIX стагоддзе / навук. рэд.: У. І. Мархель, В. А. Чамярыцкі
2007   Узгадаваны зямлей Вілейшчыны : матэрыялы краязн. канф., прысвеч. 210-годдзю з дня нарадж. пісьменніка Ігнація Ходзькі (1795-1861), 23-24 верас. 2005 г., г. Вілейка / уклад. Вольгі Коласавай ; маст. Анатоль Капцюга
2007   Творы Я. Купалы і Я. Коласа ў Архіве друку Беларусі : бібліягр. паказ. / Нац. кн. палата Беларусі ; склад. Н. А. Аляхновіч
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>