home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001s="BY-NLB-ar50"
   Записи: 1 - 10 из 33 (стр. 1 из 4)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2006   Магілеўскі магістрат / Кам. па арх. і справаводству пры Савеце Міністраў Рэсп. Беларусь, Нац. гіст. арх. Беларусі ; аўт.-склад.: А.А. Лашкевіч, З.Л. Яцкевіч. — Вып. 2: 1597-1598, 1599-1600, 1602-1603. (Ч. 2)
2008   Метрыка Вялікага княства Літоўскага : кніга 70 (1582―1585) : кніга запісаў № 70 (копія канца XVI ст.) / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі ; падрыхтаваў А. А. Мяцельскі
2016   Статут Вялікага Княства Літоўскага, 1588 / [пераклад на сучасную беларускую мову: А. С. Шагун ; аўтар прадмовы Язэп Янушкевіч]
2001 Марозава, Святлана Валянцінаўна (доктар гістарычных навук ; нар. 1954) Уніяцкая царква ў этнакультурным развіцці Беларусі (1596-1839 гады) / Пад навук.рэд.Конана У.М.;Гродзен.дзярж.ун-т імя Я.Купалы
2018   Статут Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1588 г.: да 430-годдзя выдання : зборнік навуковых артыкулаў па матэрыялах канферэнцыі, [Мінск, 19―20 кастрычніка 2018 г. / рэдкалегія: С. А. Балашэнка (галоўны рэдактар) і інш.]
2019 Пагоцкая, Алена Віктараўна (кандыдат мастацтвазнаўства ; нар. 1977) Мастацка-стылявая эвалюцыя сцэнічнай прасторы і тэатральных збудаванняў у Беларусі канца XVI — пачатку XX стагоддзя : аўтарэферат дысертацыі на саісканне вучонай ступені кандыдата мастацтвазнаўства : спецыяльнасць 17.00.09 Тэорыя і гісторыя мастацтва / Пагоцкая Алена Віктараўна ; Установа адукацыі "Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў"
2002 Марозава, Святлана Валянцінаўна (доктар гістарычных навук ; нар. 1954) Берасцейская царкоўная ўнія 1596 г. у беларускай гістарыяграфіі : Вучэб. дапам. па спецкурсе "Гістарыяграфія Берасц. царкоўн. уніі 1596 г." для студэнтаў спецыяльнасці Г.05.01.00 - Гісторыя / Гродзен. дзярж. ун-т імя Я. Купалы
2013   Баркалабаўскі летапіс / Выдавецтва "Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі", Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ; [рэдакцыйны савет: Т. У. Бялова (галоўны рэдактар) і інш. ; апрацоўка і ўзнаўленне тэксту летапісу І. У. Будзько і інш. ; аўтар уступнага артыкула А. А. Суша]
2015 Галубовіч, Віталій Уладзіміравіч (кандыдат гістарычных навук ; нар. 1974) Полацкая шляхта ў час праўлення дынастыі Вазаў: 1588-1668 гг. : манаграфія / В. У. Галубовіч ; Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны аграрны ўніверсітэт"
2016   Дыярыушы XVII стагоддзя (1594-1707 гады) : Самуэль Маскевіч, Багуслаў Маскевіч, Піліп Абуховіч, Міхал Абуховіч, Тэадор Абуховіч / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут літаратуразнаўства ім. Я. Купалы ; [укладальнік, перакладчык з польскай мовы А. У. Бразгуноў ; рэдкалегія: А. У. Бразгуноў (старшыня) і інш.]
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>