home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001s="BY-NLB-ar5060"
   Записи: 1 - 10 из 287 (стр. 1 из 29)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2005   Памяць і слава : Бел. дзярж. ун-т у гады Вялікай Айчын. вайны, 1941-1945 / склад.: С.А. Балашэнка [і інш.] / рэдкал.: В.І. Стражаў (адк. рэд.) [і інш.]
2005   Гомельшчына ў Вялікай Айчыннай вайне : да 60-годдзя Вялікай Перамогі : матэрыялы навук.-практ. канф., Гомель, 7-8 крас. 2005 г. / Гомел. абл. выкан. кам. [і інш.] ; рэдкал.: М.М. Мязга [і інш.]
2000 Фядосік, Анатолій Сямёнавіч (доктар філалагічных навук ; 1926—2005) Барацьба і паэтычная творчасць палескіх партызан / Анатоль Фядосік ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы
1995 Гурскі, Васіль Рыгоравіч (пісьменнік ; 1922—2015) Вогненныя віхуры : Дак.нарысы / [Маст.В.В.Зянько]
1999 Кушаль, Францішак Вінцэнтавіч (1895—1968) Спробы стварэньня беларускага войска
2001 "55 гадоў Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне: погляд праз гады,новыя канцэпцыі і падыходы", Навукова-тэарэтычная канферэнцыя (4-5 мая 2000 г. ; [Мінск]) 55 гадоў Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне: погляд праз гады,новыя канцэпцыі і падыходы : Матэрыялы навук.-тэарэт.канф.,4-5 мая 2000 г. / Бел.дзярж.пед.ун-т імя Максіма Танка,Ін-т гісторыі НАН Беларусі; Пад рэд.Кавалені А.А.,Касовіча А.А.; Навук.рэд.Лемяшонак У.І. Ч.2
2000 Літвін, Аляксей Міхайлавіч (доктар гістарычных навук ; нар. 1951) Антысавецкія ваенна-паліцэйскія фарміраванні на тэррыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчынай вайны 1941-1944 гг. Вытокі.Структура.Дзейнасць : Дыс....д-ра гіст.навук ; Нац.акад.навук Беларусі.Ін-т гісторыі
2007   Беларусь і Германія: гісторыя і сучаснасць : [зборнік навуковых артыкулаў / рэдкалегія: А. А. Каваленя (галоўны рэдактар) і інш.]. — Вып. 6 : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Мінск, 26 красавіка 2007 г. / [рэдкалегія: А. А. Каваленя (галоўны рэдактар) i інш.]
2009 Афанасік, Васіль Уладзіміравіч (нар. 1958 ; журналіст) Горыч 41-га / Васіль Афанасік
2009   Курская битва: события, значение, память : материалы Международной научно-практической конференции, Гомель, 31 июля ― 1 августа 2008 г. : посвящается 65-летию победы в Курской битве / [редколлегия: А. А. Коваленя и др.]
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>