home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001s="BY-NLB-ar5065"
   Записи: 1 - 10 из 1017 (стр. 1 из 102)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2004 Дзярновіч, Алег Іванавіч (кандыдат гістарычных навук ; нар. 1966) Дакументальныя крыніцы па гісторыі палітычных адносін Вялікага Княства Літоўскага і Лівоніі ў канцы XV- першай палове XVI стст. (сістэматызацыя і актавы аналіз) : дыс.... канд. гіст. навук / Дзярновіч Алег Іванавіч ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі
2006   Эпісталяцыя Сьвятога Язафата : выдаецца з нагоды 410-годзьдзя Берасц. царкоўн. уніі / апрац. й уклад. Міхася Баўтовіча
1906   Акты, издаваемые Виленской комиссией для разбора древних актов / [личный состав Виленской комиссии для разбора древних актов: Ф. Н. Добрянский (председатель) и др.]. — Т. 31: Акты о литовских татарах
1907   Акты, издаваемые Виленской комиссией для разбора древних актов / [личный состав Виленской комиссии для разбора древних актов: Ф. Н. Добрянский (председатель) и др.]. — Т. 32: Акты Вилкомирского городского суда
2006 Анішчанка, Яўген Канстанцінавіч (кандыдат гістарычных навук ; 1955—2021) Збор твораў : у 6 т. / уклад., рэд., прадм.: Яўген Анішчанка. — Т. 3: СССР : Святы саюз свабод. рыцараў : дак. паўстання 1794 г. у Літоўс. правінцыі
2007 Янушкевіч, Андрэй Мікалаевіч (кандыдат гістарычных навук ; нар. 1976) Вялікае Княства Літоўскае і Інфлянцкая вайна 1558―1570 гг. : манаграфія / А. М. Янушкевіч
1999   Мартинас Мажвидас и духовная культура Великого княжества Литовского XVI века / Посольство Лит.Респ.в Рос.Федерации,Дом Юргиса Балтрушайтиса,Рос.Акад.Наук.Ин-т славоведения; Редкол.: Лавринец П.и др.; Худож.Курайте В
2001 Бадак, Алесь (писатель ; род. 1966) Всемирная история : [В 24 т.] / Редкол.:Алябьева И.А.и др. [Т.11], Развитие государств Восточной Европы
2002 Ермаловіч, Мікола (гісторык ; літаратуразнавец ; 1921—2000) Па слядах аднаго міфа / Навук.рэд.Грыцкевіч А.П
2002   Castrum, urbis et bellum : Зб. навук. прац / Навук. рэд.: Семянчук Г., МяцельскІ А
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>