home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001s="BY-NLB-ar8264"
   Записи: 1 - 10 из 90 (стр. 1 из 9)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2003 Антанюк, Любоў Адамаўна (доктар філалагічных навук ; 1949—2006) Беларуская мова: спецыяльная лексіка : Курс лекцый / Акад. кіравання пры Прэзідэнце Рэсп. Беларусь
2003   Слова і час : Навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці праф. У.В.Анічэнкі: Зб. навук. арт. / Гомел. дзярж. ун-т імя Ф.Скарыны. Філал. фак.; Рэдкал.: Станкевіч А.А. (гал. рэд.) і інш. Ч. 2
2009 Васючэнка, Марыя Пятроўна Кароткая граматыка англійскай мовы / М. П. Васючэнка ; [пад агульнай рэдакцыяй Лявона Баршчэўскага]
2012 Акуленка, Алена Анатольеўна (кандыдат філалагічных навук ; род. 1967) Дзеяслоў і яго формы. Прыслоўе і абазначэнні, блізкія да яго. Пабочныя і ўстаўныя канструкцыі : вучэбна-метадычны дапаможнік / А. А. Акуленка, В. Д. Астрэйка, А. У. Ксяндзова ; Дзяржаўная ўстанова адукацыі "Інстытут падрыхтоўкі навуковых кадраў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі", Кафедра беларускай мовы
2013 Міхневіч, Арнольд Яфімавіч (доктар філалагічных навук ; 1936—2020) Выбраныя працы : Мова - Культура - Камунікацыя / Арнольд Міхневіч ; [рэдакцыйная калегія: С. А. Важнік (навуковы рэдактар) і інш.] ; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Філалагічны факультэт, Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі, Беларускі камітэт славістаў
1926 Лёсік, Іосіф Юр'евіч (мовазнавец ; пісьменнік ; 1883—1940) Пачатковая граматыка / Язэп Лёсік
1996 Яскевіч, Алена Аляксандраўна (нар. 1967) Старабеларускія граматыкі : Да праблемы агульнафілалагічнай цэласнасці / Навук.рэд.В.А.Каваленка;АН Беларусі.Ін-т літ.імя Я.Купалы
1937 Бязносік, Каўфман Давідовіч (мовазнавец) Беларуская мова : граматыка і правапіс : падручнік для трэцяга класа / К. Бязносік
1927 Лёсік, Іосіф Юр'евіч (мовазнавец ; пісьменнік ; 1883—1940) Школьная граматыка беларускае мовы / Язэп Лёсік
2018   Сучасная беларуская мова. Марфалогія : дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1-21 05 01 "Беларуская філалогія (па напрамках)", 1-21 05 02 "Руская філалогія (па напрамках)", 1-21 05 04 "Славянская філалогія", 1-21 05 05 "Класічная філалогія", 1-21 05 06 "Рамана-германская філалогія", 1-21 05 07 "Усходняя філалогія" / [З. І. Бадзевіч і інш.] ; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>