home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001s="BY-NLB-ar9187"
   Записи: 1 - 10 из 479 (стр. 1 из 48)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2005   Матэрыялы да абласнога слоўніка Магілеўшчыны / М.В.Абабурка [ і інш.] ; Магілеўс. дзярж. ун-т імя А.А. Куляшова. — Вып. 2
2006 Грачыха, Таццяна Антонаўна (філолаг) Дыялектны тэматычны слоўнік найменняў іхтыя- і герпетафаўны Беларускага Паазер'я / Т.А. Грачыха ; Віцеб. дзярж. ун-т імя П.М. Машэрава
1991   Общекарпатский диалектологический атлас / Междунар.редкол.Общекарпат.диалектол.атласа, Пол.акад.наук. Ком.языкознания;Ред.вып.:Ригер Я.(отв.ред.) и др. Вып.3
1991   Гуцульщина : Лінгвістичні етюды / АН Украіни.Ін-т суспільних наук;Редкол.:Я.Закревская (відп.ред.) та ін
1995 Демко, Лидия Яковлевна (кандидат филологических наук ; род. 1941) Язык албанцев Украины : (Тексты,слов.,граммат.справ.и табл.):В 3 ч. / Под ред.М.А.Габинского; Минский гос.лингв.ун-т. Ч.1, Тексты
1993 Леванцэвіч, Лена Васільеўна (кандыдат філалагічных навук ; нар. 1966) Атлас гаворак Бярозаўскага раена Брэсцкай вобласці.Фанетыка : Вучэб.дапам па курсу "Бел.дыялекталогія" для студэнтаў спецыяльнасці 02.19"Бел.мова і літ." / Адк.рэд.Ф.Д.Клімук;Брэст.дзярж.пед.ін-т. Ч.1
1994   Лексический атлас русских народных говоров : (Материалы и исследования),1992 / РАН.Ин-т лингвист.исслед.;Ред.:А.С.Герд,И.А.Попов
1996   Лексический атлас русских народных говоров : (Материалы и исслед.), 1994 г. / РАН.Ин-т лингвист.исслед.;Отв.ред.И.А.Попов
2003 Крывіцкі, Аляксандр Антонавіч (кандыдат філалагічных навук ; 1927—2017) Дыялекталогія беларускай мовы : Дапам. для студэнтаў філал. спецыяльнасцей ВНУ
2003   Словарь русских народных говоров / Рос. акад. наук. Ин-т лингвист. исслед.; Сост.: Андреева-Васина Н.И. и др.; Гл. ред. Сороколетов Ф.П. Вып. 28, Подель - Покороче
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>