home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001s="BY-NLB-ar94223"
   Записи: 1 - 10 из 161 (стр. 1 из 17)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
1958 Алексютовіч, Мікалай Астапавіч (кандыдат філасофских навук ; нар. 1921) Скарына, яго дзейнасць і светапогляд / М. А. Алексютовіч ; [рэдактар У. М. Перцаў ; прадмова У. М. Перцава] ; Інстытут філасофіі Акадэміі навук БССР
1991 "Франциск Скорина и Вильнюс", литовская республиканская наўчная конференция, посвященная 500-летию со дня рождения Франциска Скорины (1990 ; Вильнюс) Франциск Скорина и Вильнюс : Сб. материалов Респ. наўч. конф., посвящ. 500-летию со дня рождения Фр. Скорины, [2-3 ноября 1990 г.] / Сост. Л.В.Содавичене; Редкол.: Л.И.Владимировас, Т.П.Власова и др
2002 "Скарына і наш час", міжнародная навуковая канферэнцыя (2 ; 2002 ; Гомель) Скарына і наш час : Матэрыялы ІІ Міжнар. навук. канф., 16-17 мая [2002 г.]: У 2 ч. / Гомел. дзярж. ун-т імя Ф.Скарыны, Т-ва Кірылы Тураўскага, Гомел. спецыяліз. славян. б-ка; Рэдкал.: Станкевіч А.А. (гал. рэд.) і інш. Ч. 2
1979 Чемерицкий, Вячеслав Антонович (кандидат филологических наук ; род. 1936) Francisk Skorina / V.Cemerickii, G.Golencenko, V.Hmatov ; trad. du bieloruss. par Gilles Gache
1975   Franciškus Skorina ir Lietuva : bibliografinè rodyklè (mokslinès konferencijos F. Skorinos jubiliejaus proga dalyviui) / sudarè D. Gineitienè ; Lietuvos TSR Ministrų tarybos valstybinis leidyklų, Poligrafijos ir knycų prekybos reikalų komitetas, Lietuvos TSR Knygų rümai
2016 Суша, Аляксандр Аляксандравіч (кандыдат культуралогіі, кнігазнавец ; нар. 1982) Францыск Скарына : [выкарыстаны гравюры з выданняў Францыска Скарыны : для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту] : у 3 ч. / Алесь Суша ; [навуковы рэдактар Л. У. Языковіч]. — Ч. 1: Чалавек-энцыклапедыя
2017   Францыск Скарына. Са слаўнага горада Полацка : [артыкулы, нарысы / укладанне А. Сушы]
2017   Франциск Скорина — личность, деятельность, наследие, современные образы = Francysk Skaryna — the personality, activity, legacy, modern images : материалы Международного научного семинара, Полоцк, 24 мая 2017 / [составители: Л. А. Авгуль, Д. Н. Бакун ; редколлегия: В. И. Васильев, А. И. Груша (сопредседатели) и др.]
2017 Чамярыцкі, Вячаслаў Антонавіч (кандыдат філалагічных навук ; нар. 1936) Жыватворная спадчына : выбранае / Вячаслаў Чамярыцкі ; [укладанне і каментары аўтара ; навуковы рэдактар Адам Мальдзіс ; прадмова Генадзя Кісялёва]
1997 "Скарына і наш час", беларуская рэспубліканская навуковая канферэнцыя (2 ; 1997 ; Гомель) Скарына і наш час : Матэрыялы ІІ-й рэсп.навук.канф. / Гомел.дзярж.ун-т імя Ф.Скарыны;Рэдкал.:У.В.Анічэнка (гал.рэд.)і інш
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>