home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация
Показать: [полное описание], [библ. описание]
копировать MARC-запись

=LDR  00000cam0\2200000\ib450\
=001  BY-CNB-BOOK-05-14146
=005  20191001150739.8
=010  \\$a985-11-0323-3
=100  \\$a20051110d2005\\\\u\\y0bely50\\\\\\ca
=101  0\$abel
=102  \\$aBY
=105  \\$aa\\\||||000yy
=109  \\$aaa
=122  2\$ad1941||||$ad1944||||
=200  1\$aІ паўстаў народ...$eфакс. выд. падпол. і партыз. газ., часоп., лістовак перыяду Вялікай Айчын. вайны 1941-1945 г.$fуклад.: А.В. Стэфановіч, В.А. Рабкоў
=210  \\$aМінск$cБел. Эн.$d2005
=215  \\$a639 с.$cіл.
=225  1\$aГісторыя Беларусі ў дакументах, манаграфіях, літаратурных помніках
=320  \\$aБібліягр. паказ.: с. 621-639
=606  \\$3BY-NLB-ar2802544$aЛІСТОЎКІ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar2802541$aЛИСТОВКИ$2DVNLB
=606  0\$3BY-NLB-ar22776$aПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ$2DVNLB
=606  0\$3BY-NLB-ar22777$aПАРТЫЗАНСКІ РУХ$2DVNLB
=606  0\$3BY-NLB-ar5060$aВЯЛІКАЯ АЙЧЫННАЯ ВАЙНА 1941—1945$2DVNLB
=606  0\$3BY-NLB-ar5059$aВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar52610$aКОНСПИРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar52611$aКАНСПІРАТЫЎНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ$2DVNLB
=606  0\$3BY-NLB-ar2669615$aГАЗЕТЫ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar2655124$aЖУРНАЛЫ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar12432$aИСТОРИЯ ВОПРОСА$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar2655126$aЧАСОПІСЫ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar12433$aГІСТОРЫЯ ПЫТАННЯ$2DVNLB
=606  0\$3BY-NLB-ar2648373$aГІСТОРЫЯ$2DVNLB
=606  0\$3BY-NLB-ar2640393$aПЛАКАТЫ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar3364302$a20 СТАГОДДЗЕ 40-я ГАДЫ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar3364291$a20 ВЕК 40-е ГОДЫ$2DVNLB
=607  \\$3BY-NLB-ar42134$aБеларусь$2BY-auth
=615  \\$3BY-SEK-ar1826174$aБелорусский национальный документ
=675  \\$a947.6"1941/1944"(084.121)$v3$zrus
=675  \\$a[050+070](476)(091)(084.121)$v3$zrus
=690  \\$3BY-CNB-ar1887239$aКоллекция книг на белорусском языке XX–XXI вв.$9BY-HM0005$2knbyk
=702  \1$3BY-SEK-624543$aСтэфановіч$bА. В.$gАляксандр Віктаравіч$cкнігазнавец$fнар. 1959$4220
=702  \1$3BY-SEK-624544$aРабкоў$bВ. А.$4220
=801  \0$aBY$bBY-HM0005$c20051111$gPSBO
=899  \\$aBY-HM0005$bрк$pор23097$jБ20-21/Ср288
=899  \\$aBY-HM0005$bрк$p1Н397006рк$jБ20-21/Ср294
=899  \\$aBY-HM0005$bхр3$p1Н395519$x000000003100000000026EBE
=899  \\$aBY-HM0005$bхр3$p1Н395520$x000000003100000000026EBC
=899  \\$aBY-HM0005$bхр3$p1Н395521$x000000003100000000026EBA
=999  \\$a03004$c03040$b03007$t20051111$b03004$t20120309$d03110$t20191001