home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация
Показать: [полное описание], [библ. описание]
копировать MARC-запись

=LDR  00000cam0\2200000\ib450\
=001  BY-CNB-br3055694
=005  20200519084954.5
=010  \\$a978-985-08-1820-1$bу пераплёце
=100  \\$a20150310d2015\\\\k\\y0bely50\\\\\\ca
=101  0\$abel
=102  \\$aBY
=105  \\$aach\||||011yb
=109  \\$ahd
=200  1\$aБібліятэка акадэміка П. Ф. Глебкі (1905—1969)$eкаталог выданняў$eз фонду аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі$fНацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа$g[складальнікі: А. В. Сцефановіч (адказны складальнік) і інш.$gрэдактары бібліяграфічных запісаў: І. Л. Мурашова, А. У. Траццякова$gрэдакцыйная калегія: А. І. Груша (галоўны рэдактар) і інш.$gпрадмова: І. Л. Мурашова, В. А. Губанава]
=210  \\$aМінск$cБеларуская навука$d2015
=215  \\$a421, [2] с., [62] с. фат., партр., факсім.$cэкслібрысы$d25 см
=320  \\$aБібліяграфія ў падрадковых заўвагах
=320  \\$aПаказальнік штампаў і ярлыкоў: с. 418—422
=327  1\$aСодержание$uhttp://csl.bas-net.by/oir/contents/2015/ОркЛ3337.pdf
=327  0\$aСа зместу: Пісьменнік, вучоны, чалавек / Марына Ліс. Ад Тычыны да Купавы: з гісторыі экслібрыса Пятра Глебкі / Віктар Свякла. Каталог выданняў: с. 17—417 (3867 назваў). Дарчыя надпісы
=330  \\$aЗмяшчае поўныя бібліяграфічныя апісанні выданняў, а таксама звесткі аб асаблівасцях экзэмпляраў (наяўнасць штампаў, дарчых надпісаў і ўладальніцкіх запісаў, памет і інш.) з кнігазбору вядомага беларускага пісьменніка, вучонага, грамадскага і культурнага дзеяча Пятра Фёдаравіча Глебкі. Кнігазбор налічвае 3867 экзэмпляраў выданняў на беларускай, рускай, украінскай, польскай, англійскай, літоўскай, чэшскай, нямецкай і іншых мовах, надрукаваных у 1804—1960-я гады
=345  \\$9120 экз.
=600  \1$3BY-NLB-ar2232833$aГлебка$bП.$gПятро$cпаэт$f1905—1969$2BY-auth
=601  02$3BY-NLB-ar3166604$aЦентральная научная библиотека имени Якуба Коласа$cМинск$bОтдел редких книг и рукописей$2BY-auth
=601  02$3BY-NLB-ar3166608$aЦэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа$cМінск$bАддзел рэдкіх кніг і рукапісаў$2BY-auth
=606  \\$3BY-NLB-ar16529$aАСАБІСТЫЯ БІБЛІЯТЭКІ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar16528$aЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar37636$aПРЫВАТНЫЯ КАЛЕКЦЫІ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar37635$aЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar989$aАКАДЭМІКІ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar988$aАКАДЕМИКИ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar13668$aКНІГАЗНАЎСТВА$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar13667$aКНИГОВЕДЕНИЕ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar44424$aПІСЬМЕННІКІ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar44423$aПИСАТЕЛИ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar25021$aПАЭТЫ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar25020$aПОЭТЫ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar35554$aВУЧОНЫЯ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar35553$aУЧЕНЫЕ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar21310$aГРАМАДСКІЯ ДЗЕЯЧЫ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar21309$aОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar2242316$aБЕЛАРУСКІ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar3729$aБЕЛОРУССКИЙ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar54095$aКНІЖНЫЯ ФОНДЫ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar54094$aКНИЖНЫЕ ФОНДЫ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar1972$aАКАДЭМІЧНЫЯ БІБЛІЯТЭКІ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar1971$aАКАДЕМИЧЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar2484373$aБІБЛІЯТЭЧНЫЯ КАЛЕКЦЫІ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar2484372$aБИБЛИОТЕЧНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ$2DVNLB
=607  \\$3BY-NLB-ar77428$aБеларусь, Рэспубліка$2BY-auth
=607  \\$3BY-NLB-ar77427$aБеларусь, Республика$2BY-auth
=607  \\$3BY-NLB-ar18461$aМінск, горад$2BY-auth
=607  \\$3BY-NLB-ar18460$aМинск, город$2BY-auth
=608  \\$3BY-NLB-ar3880$aБІБЛІЯГРАФІЧНЫ ПАКАЗАЛЬНІК$2BYGNR
=608  \\$3BY-NLB-ar3879$aБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ$2BYGNR
=608  \\$3BY-NLB-ar71490$aБІБЛІЯТЭЧНЫ КАТАЛОГ$2BYGNR
=608  \\$3BY-NLB-ar71489$aБИБЛИОТЕЧНЫЙ КАТАЛОГ$2BYGNR
=615  \\$3BY-SEK-ar1826174$aБелорусский национальный документ
=675  \\$a017.2(476)Глебка$v4$zrus
=675  \\$a017.1(476):09$v4$zrus
=690  \\$3BY-CNB-ar1887239$aКоллекция книг на белорусском языке XX–XXI вв.$9BY-HM0005$9BY-HM0005$2knbyk
=702  \1$3BY-SEK-624543$aСтэфановіч$bА. В.$gАляксандр Віктаравіч$cкнігазнавец$fнар. 1959$4220$4340
=702  \1$3BY-SEK-ar9263685$aГубанава$bВ. А.$gВольга Аляксандраўна$cбібліятэчная справа$fнар. 1980$4220$4080
=702  \1$3BY-NLB-ar8109685$aЛіс$bМ. М.$gМарына Маркаўна$cбібліятэчная справа$4220$4340$4570
=702  \1$3BY-SEK-ar9263213$aМурашова$bІ. Л.$gІна Лаўрэнцьеўна$cбібліятэчная справа$fнар. 1963$4220$4340$4080
=702  \1$3BY-SEK-613452$aТраццякова$bА. У.$gАлена Уладзіміраўна$cбібліёграф$fнар. 1961$4340
=702  \1$3BY-SEK-121113$aГруша$bА. І.$gАляксандр Іванавіч$cдоктар гістарычных навук$fнар. 1973$4651
=702  \1$3BY-SEK-1443401$aЦітавец$bА. І.$gАлена Іосіфаўна$cкандыдат гістарычных навук$fнар. 1956$4340
=702  \1$3BY-SEK-1548074$aСвякла$bВ. В.$gВіктар Віктаравіч$cбібліятэчная справа$fнар. 1977$4570
=702  \1$3BY-SEK-ar9263136$aДрозд$bА. М.$gАксана Міхайлаўна$cбібліятэчная справа$4255
=702  \1$3BY-CNB-a328873$aГародка$bІ. П.$gІрына Пятроўна$cбібліёграф$fнар. 1962$4255
=702  \1$3BY-NLB-052231017$aБагдановіч$bІ. Э.$gІрына Эрнстаўна$cкандыдат філалагічных навук$cпаэтэса$fнар. 1956$4675
=712  02$3BY-NLB-ar168090$aЦэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа$cМінск$4475
=801  \0$aBY$bBY-HM0005$c20150311$gpsbo
=830  \\$aСцефановіч [г. зн. Стэфановіч] Аляксандр Віктаравіч
=899  \\$aBY-HM0005$bхр3$p1Л456984$x000000003100000000038119
=899  \\$aBY-HM0005$bарх$pАрхЛ15553
=899  \\$aBY-HM0005$bрк$jБ20-21/Нр8250$pОРкЛ3337
=899  \\$aBY-HM0005$bхр3$p1Л457021$x0000000031000000000384CD
=999  \\$a03010$t20150710$b03010$t20150715$c03150$t20150708$b12003$t20200519