home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация
Показать: [полное описание], [MARC-формат]
копировать MARC-запись

 
   Весці Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта : штоквартальны навукова-метадычны часопіс. — Мінск : [б. в.], 1994-2003. — Назва вокладкі: Весці БДПУ. — З 2004 г. часоп. раздзяліўся на сер. — Тэкст бел., рус., рэз. англ. — Выд. з чэрв. 1994 г. — Штокварт. (1995-2003). — Раздзялілася на: Весці БДПУ. Серыя 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. Серия 1, Педагогика. Психология. Филология. Series 1, Pedagogic. Psychology. Philology : штоквартальны навукова-метадычны часопіс; Весці БДПУ. Серыя 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. Серия 2, Политология. Социология. Экономика. История. Философия. Культурология. Series 2, Political Science. Sociology. Economics. History. Philosophy. Culture Studies : штоквартальны навукова-метадычны часопіс; Весці БДПУ. Серыя 3, Фізіка. Матэматыка. Інфарматыка. Біялогія. Геаграфія. Серия 3, Физика. Математика. Информатика. Биология. География. Series 3, Physics. Mathematics. Informatics. Biology. Geography : штоквартальны навукова-метадычны часопіс. — 1998
 
   У бібліятэцы есць:
 № 1(15)
№ 2(16)
№ 3(17)
№ 4(18)